Sla navigatie over

Taxshift: "Een verstandige, realistische en economische zinvolle fiscale hervorming"

– Bekijk powerpoint Premier Michel persconferentie onderaan –

Open Vld heeft erover gewaakt dat de totale belastingdruk niet stijgt, maar zorgt voor verlagingen voor wie werkt en voor wie werk geeft. “Elke euro die  wordt gebruikt, gaat naar lastenverlagingen,” onderstreept Rutten. In 2016 zetten we volop in op competitiviteit. We deden al bijna 1 miljard en verdubbelen dat nu. We zetten dat verder in 2018 waar we 850 miljoen extra doen om zo o.a. de werkgeversbijdrage te verlagen van 33% naar 25%. KMO’s gaan erop vooruit. Naast de verlaging van de werkgeversbijdragen, doen we ook daar een pakket van 430 mio bijkomende belastingsverlagingen.

Wie werkt houdt meer over

Tegelijkertijd doen we inspanningen in  koopkracht. Alles samen 1,7 miljard extra bovenop wat we al doen. Via de personenbelasting zorgen we dat iedereen die werkt er op vooruit gaat. Rutten: “Lage, middelhoge èn hoge lanen houden netto meer over. Voor de lage en middelhoge lonen doen we een bijkomende inspanning zodat zij per maand 100 euro netto meer overhouden. Zo maken we het verschil tussen werken en niet-werken groter.”

Alles samen, doen we een taxshift van meer dan 7 miljard.

Voor de financiering van de taxshift, is gekozen voor een mix van onder meer eco- en gezondheidsfiscaliteit, een speculatietaks en het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude. Bovendien zetten we in op het afslanken van de overheid. Cruciaal is dat de totale belastingdruk niet stijgt. De speculatiebelasting is beperkt tot meerwaarden op 6 maanden en minwaarden kunnen gecompenseerd worden. Bij dit soort transacties is de link met de reële economie beperkt. Aan de spaarboekjes raken we niet. Het terugschroeven van de verlaagde electriciteit, komt er nadat werd vastgesteld dat het verlaagde 6% oneigenlijk werd gebruikt. “De verhoging gaat integraal naar lastenverlagingen. Mensen krijgen zo meer vrijheid om te kiezen waaraan ze die extra euro’s spenderen.”

Zuurstof

“Dit akkoord bewijst dat de regering Michel I werkt en dat de wil om vooruit te gaan bij heel het team primeert. Burgers en economie krijgen de beloofde zuurstof om te groeien. Vrije keuzes staan centraal. Proficiat aan onze mensen federaal, aan Alexander, Maggie en Bart!,” besluit voorzitter Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder