Sla navigatie over

Teleurstellende cijfers Open Monumentenkaart in schril contrast met gigantisch succes Museumpas

Dit jaar telt Open Monumenten, de ledenbeweging van onroerenderfgoedorganisatie Herita, 2.917 leden. Dat zijn er amper 90 meer dan vorig jaar. De bon die gratis toegang verleent tot één van de toplocaties uit het aanbod werd in 2019 zelfs maar 74 keer gebruikt door de leden van Open Monumenten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht. “De teleurstellende cijfers van de Open Monumentenkaart staan in schril contrast met het gigantische succes van de Museumpas”, zegt De Gucht.

Meer dan 250 monumenten, archeologische sites en landschappen maken op dit moment deel uit van het Netwerk Open Monumenten van Herita, de organisatie voor onroerend erfgoed. Uit het antwoord van minister van Onroerend Erfgoed op een vraag van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht blijkt dat Open Monumenten (de ledenbeweging van Herita) in 2019 2.827 leden telde, waarvan 2.634 individuele leden en 193 met een gezinslidmaatschap. Op 15 november 2020 telde Open Monumenten 2.917 leden, waarvan 349 met een gezinslidmaatschap. Dat zijn er in totaal slechts 90 meer dan vorig jaar.

Open Monumenten-leden kunnen gebruikmaken van een bon waarmee ze gratis toegang krijgen tot één van de toplocaties uit het Netwerk. Die bon blijkt in de praktijk echter geen succes te zijn. In 2019 werd deze bon slechts 74 keer gebruikt door de leden van Open Monumenten. De minister van Onroerend Erfgoed geeft aan dat de gratis bon en het kortingstarief belangrijke ‘triggers’ zijn bij het afsluiten van een Open Monumenten-lidmaatschap, maar dat mensen er zelden gebruik van maken eens ze lid zijn.

Jean-Jacques De Gucht: “Eén van de kerntaken van Open Monumenten is om jong en oud warm te maken voor ons onroerend erfgoed. Om het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed te vergroten, is het dus absoluut noodzakelijk dat Open Monumenten een echte ledenbeweging wordt en dus meer inzet op ledenwerving.”

Bezoekers Netwerk Open Monumenten

In 2019 ontvingen de grootste sites uit het Netwerk Open Monumenten samen 2.643.992 bezoekers. Dit jaar werden er slechts 499.053 bezoekers geregistreerd. Dat is een daling met maar liefst 81% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “We zijn er ons van bewust dat de coronacrisis en de daaraan gekoppelde maatregelen zich laten voelen in het aantal bezoekers en ledenwerving bemoeilijkt, maar de Museumpas leert dat het ook anders kan”, aldus De Gucht.

Museumpas

De teleurstellende cijfers van de Open Monumentenkaart staan in schril contrast met het gigantische succes van de Museumpas, waarmee houders een jaar lang alle deelnemende musea kunnen bezoeken. De afgelopen twee jaar ging de Museumpas maar liefst 150.000 keer over de toonbank. Sinds de lancering steeg het aantal deelnemende musea van 100 naar 178 en er komen er nog steeds bij. Na de eerste lockdown was de Museumpas zelfs een ware motor voor de relance van de musea.

Integratie Open Monumentenkaart in Museumpas

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet in de integratie van de Open Monumentenkaart en de Museumpas. “Beide initiatieven zouden elkaar op die manier kunnen versterken, wat ook de naamsbekendheid en het gebruik van de Open Monumentenkaart zal vergroten”, zegt De Gucht. “De minister van Onroerend Erfgoed laat weten dat een integratie van beide initiatieven op korte termijn moeilijk realiseerbaar is. We hopen echter dat hij samen met de betrokken stakeholders toch tot een oplossing komt die een
win-winsituatie kan betekenen voor zowel de Open Monumentenkaart als de Museumpas.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder