Sla navigatie over

Terugbetaling van preventief gebruik hiv-remmers bij risicogroepen

Vooraleer er sprake kan zijn van terugbetaling zal een arts het risico op besmetting inschatten. De terugbetaling van het preventief gebruik van antiretrovirale middelen of pre-exposure prophylaxis, kortweg PrEP, wordt ook gekoppeld aan een gepaste omkadering in een aidsreferentiecentrum. Op die manier krijgen mensen zeker de juiste medische opvolging en begeleiding. Met deze maatregel realiseert minister De Block actie 34 uit het Hiv-plan. Op de website van het Riziv is er meer gedetailleerde informatie terug te vinden over de terugbetaling van PrEP.

Voorgeschiedenis
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf op 21 juli 2016 een positief advies voor de terugbetaling van PrEP aan seronegatieve mensen met een hoog risico op een hiv-besmetting. Het farmabedrijf dat de hiv-remmer Truvada® ontwikkelt, diende daarop een aanvraag in bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) om de terugbetaling uit te breiden met deze indicatie. Op basis van het positieve advies van de CTG beslist minister De Block nu om PrEP terug te betalen aan hoogrisicogroepen. 

Intussen voerde ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een onderzoek uit in ons land naar de doeltreffendheid PrEP bij hoogrisicogroepen. Uit de resultaten blijkt dat seronegatieve personen inderdaad beter beschermd zijn als ze preventief hiv-remmers gebruiken, maar dat dit het best gebeurt binnen de medische omkadering van een aidsreferentiecentrum.

Vorig jaar besliste minister De Block al om de terugbetaling van hiv-remmers vanaf 1 december 2016 uit te breiden naar álle patiënten met een hiv-besmetting, ongeacht het ziektestadium waarin zij zich bevinden. Voordien hadden hiv-patiënten pas recht op terugbetaling als hun afweersysteem onder een bepaald niveau was gezakt. Dankzij die versoepelde terugbetalingsregels kunnen hiv-patiënten in alle stadia van de ziekte rekenen op een betere behandeling en hebben ze minder kans om hun besmetting over de dragen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder