Sla navigatie over

Testcapaciteit zal worden opgevoerd naar 90.000 coronatests per dag

Massaal testen op COVID-19 is de eerste lijn van defensie tegen het virus dat de wereld nu al even in zijn greep heeft. In het najaar komen ook andere virussen, zoals de griep, sterk op. Daarom zijn tot 70.000 testen per dag nodig volgens Sciensano. Om op wereldwijd topniveau te kunnen blijven testen, moeten we de PCR-testcapaciteit sterk uitbreiden. Een gecombineerde inspanning door extra investeringen van de klinische labo’s zelf en de opbouw van een nationaal testplatform vanuit de federale overheid in samenwerking met klinische labo’s in universitaire ziekenhuizen zal deze doelstelling realiseren.

De klinische labo’s zullen verder opschalen van 15.000 à 20.000 testen per dag naar 45.000 à 55.000. Daarvoor wordt in een finan-ciële incentive voorzien van 5 à 10 miljoen euro. Er werden ook duidelijke afspraken gemaakt met leveranciers over de te leveren reagentia voor de klinische laboratoria zodat zij in staat zijn hun testcapaciteit goed in te schatten. Dit vraagt een enorme inspanning van de klinische laboratoria en ze verdienen alle lof voor de snelle investeringen die zijn gebeurd.

Alin Derom en Béatrice Gulbis, resp. voorzitter en lid commissie klinische biologie: “De klinische laboratoria leveren een enorme bijdrage voor het welzijn van de patiënt en het beschermen van ons land tegen een volgende uitbraak. Ook tijdens deze “tweede golf “ in volle zomerperiode hebben laboratoria significante inspanningen gedaan en 20.000 testen per dag uitgevoerd. Met significante investeringen nemen de laboratoria voor het najaar hun verantwoordelijkheid meer dan op. Door 45-55.000 testen per dag te voorzien is België voorbereid voor het griepseizoen.”

Tegelijk wil de federale regering zelf een aanvullend nationaal platform opzetten. Het huidige federaal platform zal transformeren in een nationaal testplatform met een capaciteit van 40.000 testen per dag op 7 verschillende locaties onder de controle van universitaire ziekenhuislabo’s. De regering trekt daarom 50 miljoen euro uit om te investeren in machines, reagentia en personeel zodat deze capaciteit gegarandeerd wordt.

‘Het nationaal platform dient in de eerste plaats als back-up voor klinische labo’s. En het zal daarnaast ¬gebruikt worden voor screening en om lokale uitbraken sneller te kunnen controleren.’ Er werden ook afspraken gemaakt met de leveranciers van reagentia, zodat we daar ook niet op tekorten zullen botsen. Een vlotte samenwerking wordt ook mogelijk gemaakt door een maximale uniformisering van het staalafnamemateriaal. Dit zal allemaal bijdragen in een snelle beschikbaarheid van de resultaten. De laatste belangrijke factor voor het testen is de staalafnamecapaciteit. Er is een sterk pleidooi naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel om extra triagecentra te openen om de grote te verwachten toeloop aan patiënten op te vangen.

‘We kunnen niet verwachten dat de huisartsen zoveel testen per dag uitvoeren. Het Antwerpse testdorp is een goed voorbeeld van hoe we de stromen georganiseerd kunnen aanpakken. Zeker in de steden wordt dat belangrijk.’ zegt minister De Backer.
De Backer besluit: “Ik ben zeer tevreden met dit plan. De klinische labo’s in ons land zullen een zeer belangrijke rol blijven spelen en worden de spil in de strijd tegen COVID-19 in het griepseizoen. Het is fijn dat we op een constructieve manier tot deze aanpak kunnen komen en het zal ons, als land, in staat stellen een duidelijk zicht te houden op de dagelijkse situatie van de pandemie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder