Sla navigatie over

Tientallen wooninitiatieven voor personen met een handicap op de helling

GiPSo moet meer zijn dan een schaamdoekje
Vlaanderen biedt via GiPSo (Gids voor Inclusieve Projecten en Sociaal Ondernemen) ondersteuning en begeleiding aan starters en projectgroepen die zelf duurzame woon- en dagbestedingsinitiatieven voor personen met een handicap willen oprichten. De minister heeft hiertoe zelf een oproep gelanceerd. Volgens het antwoord op de schriftelijke vraag van Taelman kreeg GIPSO +/- 100 projectaanvragen eind september. “Een erg positieve respons. Jammer genoeg lopen vele van deze initiatieven spaak omdat de zorgfinanciering niet volgt.”, zegt Martine Taelman. Dat wil zeggen dat men er niet in slaagt om voor de bewoners een PAB (in de toekomst PVF) te verkrijgen omwille van de schaarste van de middelen en ook omwille van het feit dat regionale prioriteitencommissies (RPC’s) slechts een financiële ondersteuning toekennen in situaties waarbij het netwerk ofwel volledig is weggevallen, ofwel zodanig uitgeput of ziek is dat het onmogelijk nog zorg kan opnemen.

Budget reserveren voor zorgfinanciering woonprojecten
“De hoogste prioriteitengroep moet voorrang krijgen, maar Open Vld dringt erop aan om een aantal budgetten van het uitbreidingsbeleid  te reserveren voor personen met een handicap met hoogste ondersteuningsnood die in een soortgelijk project zitten. Open Vld vraagt eveneens om een betere opvolging en evaluatie van de projecten”, stelt Martine Taelman. ”De minister krijgt heel wat extra budget in de komende jaren. Open Vld verwacht dat de minister minstens een deel ervan voor dit soort projecten wil aanwenden.”

Privé initiatieven voor structurele opvang
We zien dat in Vlaanderen meer en meer dergelijke wooninitiatieven een opstart willen nemen en zo een antwoord bieden op het capaciteitstekort dat zich vandaag in Vlaanderen manifesteert ondanks de jaarlijkse extra budgetten die geïnvesteerd worden. De infrastructuur financieren ze dus met eigen middelen, dikwijls hun spaargeld. Voor de zorg hopen ze op middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dat kan via toekenning van een PAB (persoonlijk assistentiebudget), dat, ten gevolge het  nieuwe PVF decreet, een persoonsvolgend (cash)budget wordt vanaf volgend jaar. In beide gevallen gaat het over broodnodige middelen waarmee ze de zorg kunnen organiseren en financieren. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden en de beslissing wordt genomen in één van de provinciale prioriteitencommissies. Door de wachtlijsten blijken dergelijke initiatieven echter dikwijls niet in aanmerking te komen voor de toekenning van één of meerdere zorgbudgetten. 

Ook projecten woongarantie en ondersteuningsgarantie koel onthaald
Bovenvermelde privé-initiatieven onderscheiden zich van de vijf projecten woongarantie /ondersteuningsgarantie die in de vorige legislatuur werden geselecteerd en wel een (beperkte) financiering genieten. Het is duidelijk dat deze laatste initiatieven niet volstaan om aan de vraag te voldoen, het financieel vaak ook zeer moeilijk hebben en heel veel inzet vragen van ouders die dikwijls al jaren van zware zorg achter de rug hebben. “Ook van deze projecten werd er volgens de minister nog geen evaluatie gemaakt”, aldus Taelman. “Open Vld is er voorstander van om deze projecten volop kansen tot slagen te geven en ervan te leren voor toekomstige projecten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder