Sla navigatie over

Tijd om recht te staan

Samenleven in diversiteit loopt niet altijd even vlot en zorgt her en der voor wantrouwen. Een vruchtbare voedingsbodem voor populisten. Kersvers minister Somers wil hier een vuist tegen maken door enerzijds te zorgen dat iedereen de spelregels naleeft, en anderzijds door segregatie en racisme te bestrijden.

In mijn stad Mechelen is er een groep gepensioneerde leerkrachten. Elk weekend opnieuw komen zij samen om bijles te geven aan kinderen die dat extra duwtje in de rug
het meest nodig hebben. Tegelijkertijd helpen zij de ouders om zich het Nederlands eigen te maken. In tijden dat dat samenleven soms wat stroef loopt, beslissen zij dat het tijd is om recht te staan. Belangeloos. Het maakt voor mij van hen onze helden van het samenleven.

Want dat samenleven loopt vandaag inderdaad niet altijd even vlot. Onze straten en wijken veranderen in sneltempo waardoor gevoelens van onzekerheid en wantrouwen kunnen groeien. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor populisten, dealers in angst en haat. Het Vlaams Belang bestempelt een bezoek aan het concentratiekamp van Breendonk als zelfhaat. Op sociale media is voor sommigen het in brand steken van een asielcentrum een heldendaad.

Hier mogen wij nooit in meegaan. Een multiculturele samenleving zorgt voor uitdagingen, maar we moeten de problemen niet enkel benoemen. Samen moeten we werken aan oplossingen en kansen creëren. Mensen emanciperen op basis van unieke talenten in plaats van hen opsluiten in een groep en hen zo beroven van hun menselijkheid. Hen samenbrengen in plaats van een wig te drijven. Hun angst wegnemen door opnieuw vertrouwen op te bouwen.

Mijn belangrijkste bondgenoten in dat verhaal zijn de lokale besturen. Want vertrouwen voed je op plaatsen van ontmoeting: in de openbare ruimte van Mechelen tot Breendonk waar kinderen naar school gaan en ouders zich verenigen. Met 420 miljoen euro bovenop de indexering van het Gemeentefonds investeer ik daarom meer dan ooit in hen.

Samen met hen wil ik gelijke kansen creëren voor iedereen. Kennis van het Nederlands en het uitzicht op een opleiding en werk zijn de sleutels tot zelfredzaamheid en volwaardige deelname aan de Vlaamse samenleving. Sleutels die onze lokale besturen kunnen aanreiken door voor nieuwkomers de deuren te openen van het lokaal bedrijf, de sportclub of de vrijwilligersorganisatie. Zo creëren ze ontmoeting en sociale mobiliteit, de sterkste hefbomen denkbaar om van samenleven in diversiteit een succes maken.

Samen met hen wil ik ervoor zorgen dat onze straten en wijken veilig en leefbaar zijn. Enerzijds door kordaat in te zetten op onze gedeelde basisspelregels die het voor iedereen mogelijk maken het individueel levenspad uit te stippelen. Anderzijds door segregatie te bestrijden. Door goede initiatieven uit te rollen over heel Vlaanderen en verenigingen steunen die mee willen werken aan oplossingen. Door een duwtje in de rug te geven van burgers die weigeren toe te kijken en beslissen om recht te staan.

Nu is de tijd om samen met hen recht te staan. Samen met de lokale besturen. Samen met de gepensioneerde leerkrachten uit mijn thuisstad. Samen met de helden van het samenleven.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder