Sla navigatie over

Tijd voor meer dwingende aanpak van seksueel misbruik in sportwereld

Drie moedige jonge vrouwen getuigden gisteren in de bijzondere commissie in het Vlaams Parlement over hoe ze te maken kregen met seksueel misbruik in sportclubs. Het beleid van de afgelopen jaren heeft een aantal belangrijke en goede stappen gezet. Maar volgens Vlaams parlementslid Lionel Bajart (Open Vld) is het nu tijd om een versnelling hoger te schakelen. “Mirakeloplossingen zijn er niet, maar het is duidelijk dat een vrijblijvend beleid, wanneer het gaat om seksuele integriteit, niet aanvaardbaar is.”

1 op 5 minderjarige sporters krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat die cijfers zo hoog zijn en gelden voor alle sportdisciplines, wordt door onderzoekers verklaard door specifieke risicofactoren die eigen zijn aan de sportwereld. “Dat betekent niet dat er enkel in de sportwereld problemen zouden zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. Maar het beleid dat de Vlaamse overheid voert om dit aan te pakken, onder meer in de sport, volstaat vandaag niet,” zegt Lionel Bajart.

Goede instrumenten worden te weinig gebruikt

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA) zette de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen. Seksuele integriteit werd een onderdeel van het decretaal kader en hij richtte het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) op. Samen met Sensoa, ontwikkelde ICES het Vlaggensysteem (een educatief instrument om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in te schatten en erop te reageren) en het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’ voor de sportwereld (dat sportfederaties en sportclubs helpt om zelf een beleid te ontwikkelen).

Tijdens de hoorzittingen in de bijzondere commissie in het Vlaams Parlement werd echter duidelijk dat bovengenoemde instrumenten als zeer waardevol worden gezien door experts, maar dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Het Vlaggensysteem is enorm laagdrempelig, maar nog altijd kennen veel sportclubs het niet. Opleidingen worden afgezegd omdat er te weinig inschrijvingen zijn. “Het blijft allemaal te afhankelijk van de goodwill van de federaties en clubs zelf. Een aantal van hen voert een zeer sterk beleid, anderen blijven achter. De instrumenten zijn goed, maar de manier waarop we ze aanbieden is te vrijblijvend,” vindt Lionel Bajart.

Attest van goed gedrag en zeden moet passen in totaalaanpak

De Open Vld’er pleit voor een versterking van het beleid. “De mazen van het net moeten kleiner gemaakt worden. Een mirakeloplossing bestaat hierin niet, ook het attest van goed gedrag en zeden is dat niet. Maar elk instrument dat slachtoffers kan helpen voorkomen, moet ingezet worden. Het kan echt niet langer dat het beschermen van seksuele integriteit van minderjarigen, ook buiten de sportsector, vrijblijvend is. Dat betekent dat we als overheid dwingender moeten durven optreden, zodat dit niet terug op de achtergrond raakt, als de media-aandacht gaat liggen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder