Sla navigatie over

Tijdelijk verbod op verkoop van sociale woningen aan de private markt

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in het Vlaams Parlement willen een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private woningmarkt. De drie meerderheidspartijen leggen daarvoor een voorstel van decreet neer. “De sector van de sociale huisvesting ondergaat enkele historische hervormingen die tot een beter bestuur moeten leiden. Tijdens die transitie willen we vermijden dat sociale woningen verkocht worden aan de private huurmarkt”, zeggen Katja Verheyen (N-VA), Joke Schauvliege (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het landschap van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt grondig hertekend: het aantal woonmaatschappijen zal dalen en elke maatschappij zal slechts in één werkingsgebied actief mogen zijn. “Die hervorming komt de efficiëntie ten goede. Het is een historische hervorming die de bouw van sociale woningen zal versnellen. Maar tijdens dat proces moeten we ervoor zorgen dat maatschappijen die straks niet langer actief zijn in een bepaald werkingsgebied, hun woningen uit dat gebied niet te gelde maken op de private markt”, stelt Vlaams Parlementslid Katja Verheyen (N-VA).

“De oorspronkelijke aanleiding voor dit tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private markt is vermijden dat sociale woningen uit het patrimonium verdwijnen tijdens de hervorming naar woonmaatschappijen. Daar komt vandaag nog bij dat we enorme aantallen woonunits voor noodopvang en -huisvesting van Oekraïense vluchtelingen moeten creëren. De sociale woonmaatschappijen zijn onze logische partners om dat te realiseren. We zullen dus elke sociale woning nodig hebben”, zegt Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V).

“De wachtlijst voor een sociale woning piekt op 170.000 mensen. In zo’n context is het niet meer dan logisch dat de bestaande sociale woningen tijdelijk niet verkocht kunnen worden. Dan zouden er namelijk nog minder sociale woningen ter beschikking zijn. En zo werken we de wachtlijst natuurlijk niet weg”, zegt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder