Sla navigatie over

Toekomstpact voor Zorgzekerheid. Uw zorg is onze zorg

Open Vld wil blijven investeren in de zorg- en medische sector die in ons land werk geeft aan meer dan 400.000 mensen. Daarnaast moet verder worden gesleuteld aan het pensioensysteem om in de toekomst iedereen een leefbaar pensioen te kunnen garanderen. Maggie De Block: “We stellen eenvoudigere maar duurzame hervormingen voor zodat onze zorg en pensioenen ook de komende jaren betaalbaar zijn.”

Download hier ons zorgplan

Het Open Vld-Zorgplan in een notendop:

Zorgzekerheid voor zieken

Analyse

De patiënt krijgt nog te weinig inspraak in de gezondheidszorg en in zijn eigen behandeling. De vergrijzing en de opkomst van chronische ziekten die daarmee gepaard gaat, stellen nieuwe vereisten aan de zorg.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt nog te lang gewacht eer hulp wordt ingeschakeld.

 

Maggie De Block: “De belangrijkste remedies zijn hier : we geven de patiënt meer inspraak als nieuwe regels en wetten worden opgesteld want zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen.”

 

“En de patiënten beslissen veel meer over hun eigen behandeling. Sommige ziekenhuizen werken vandaag al met groepjes ex-patiënten die suggesties geven over hoe het ziekenhuis de zorg, informatie en ondersteuning aan de patiënt nog kan verbeteren.”

“Daarnaast zorgen we ervoor dat zorgverleners gaan samenwerken rond de patiënt met de huisarts als spil of coördinator van die zorg. Hiervoor zou elke patiënt een elektronisch Globaal Medisch Dossier (eGMD) moeten hebben. Een dokter die dan bijvoorbeeld een bloedverdunnend middel voorschrijft aan een patiënt kan, met toestemming van die patiënt, ook meteen de tandarts inlichten via het eGMD.”

Het systeem moet ook vereenvoudigen.

Maggie De Block: “We willen onder andere de financiering van de ziekenhuizen hervormen en werken aan excellentiecentra. Voor eenvoudige ingrepen kan je terecht bij het dichtstbij gelegen ziekenhuis. Voor een gespecialiseerde of zeldzame behandeling of bij complicaties word je doorverwezen naar een excellentiecentrum omdat je daar meer kans hebt op een geslaagde ingreep.”

Tot slot wil Open Vld van bij de eerste consultatie psychische hulp terugbetalen en dit tot 4 keer per jaar. Psychische zorgen worden nu pas terugbetaald bij een opname in een instelling. En overconsumptie van geneesmiddelen, zoals antidepressiva, moet worden aangepakt via een nationaal actieplan.

Zorgbudget rechtstreeks voor ouderen en personen met een handicap

Analyse

Ouderen willen ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daarom is er meer nood aan thuiszorg. Daarnaast zijn ook meer bedden in verzorgingstehuizen nodig.

Ouderen krijgen zelden de vrije keuze om hun eigen zorgpakket samen te stellen. En belanden vaak op een wachtlijst.

In Vlaanderen staan ook ongeveer 21.000 mensen met een handicap op een wachtlijst. Ouders die initiatieven willen ontwikkelen voor de zorg van hun kind én andere kinderen, botsen op een muur van regels en problemen.

Maggie De Block: “Onze oplossingen zijn eerst en vooral investeren! Het budget voor ouderenzorg wordt verhoogd met 50 miljoen extra tegen 2019. En we verhogen het budget voor gehandicaptenzorg jaarlijks met 60 miljoen. Zo investeren we tegen 2019 op jaarbasis 350 miljoen extra in de zorg voor ouderen en voor mensen met een handicap.”

“Daarnaast willen we dat ouderen en mensen met een handicap zelf hun persoonlijk zorgbudget krijgen. Zo kiest elkeen voor kwaliteit en zorg op maat aan de prijs die zij of hij ervoor wil geven.”

Zorgverleners krijgen een betere leef- en werksituatie

Analyse

Meer dan 400.000 mensen werken in de Belgische gezondheidszorg. Daarnaast zijn er nog ontelbare gezins- en familieleden en vrienden die instaan voor mantelzorg voor zieken, mensen met een handicap of ouderen. Al deze zorgverleners hebben het ook soms moeilijk en verdienen daarom maximaal ondersteuning.

Maggie De Block: “Eerst en vooral moeten we de administratie vereenvoudigen zodat zij meer tijd hebben voor hun patiënten en minder voor hun papieren.”

“En dan stellen we voor dat er meer samenwerking komt tussen huisartsen, tussen groepspraktijken enz. om de druk van de zorg 24/7 te verlichten. We creëren ook mobiele teams zodat onze mantelzorgers eens kunnen uitrusten.”

Zorg brengt groei en tewerkstelling

Analyse

Ons land staat wereldwijd aan de medische top en dit betekent werkgelegenheid en kwaliteit.

Maggie De Block: “We moeten absoluut de medische industrie betrekken in de gezondheidszorg zodat zij in de juiste geneesmiddelen, apparatuur enz kunnen investeren. Zo blijven zij werken aan nieuwe remedies en blijft ons land internationaal aan de top.

“Daarnaast moet sociaal ondernemerschap alle steun krijgen;”

Zorg voor de pensioenen

Analyse

De pensioenen moeten verder versterkt en verzekerd worden.

Maggie De Block: “We garanderen de pensioenen, dat is een recht. De mensen hebben ervoor gewerkt en we komen daar niet aan.”

  • Wettelijke pensioenleeftijd blijft op 65 jaar, focus op de werkelijke pensioenleeftijd
  • Koopkracht gepensioneerden versterken door behoud van de index en de welvaartsenveloppe.
  • Meer mensen aan het werk. Ons economisch groeiplan zorgt voor extra jobs en meer mensen aan het werk. Dat betekent meteen ook meer schouders onder het wettelijk pensioen.
  • Een eigen woning betekent financiële zekerheid, zeker op latere leeftijd. Daarom blijven we de aankoop van een eigen woning ondersteunen via de keuze tussen de woonbonus of verlaagde registratierechten.
  • Pensioen op maat van de samenleving betekent dat je niet langer een onderscheid maakt tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden.
  • Meer vrijheid voor de 65-plusser die start met de automatische toekenning van het pensioen.
  • Online ‘pensioentoets’ bij elke loopbaankeuze. Zo maken we mensen al tijdens hun loopbaan bewust over hun pensioen.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder