Sla navigatie over

Toespraak Alexander De Croo - Groot Liberaal Congres

Toespraak congres ‘Vrij en sterk land’, Gent - 14 mei 2023

Beste vrienden,

Fantastisch om jullie hier allemaal te zien in ‘t Kuipke.

Gekend om zijn waanzinnige sfeer.

Maar ook om zijn steile stukken.

Sommigen hebben hier schrik.
Ze durven er niet aan beginnen.

Ze lopen weg omdat het moeilijk is.

Maar er zijn ook die zeggen: als we goed trainen en een sterk team vormen, dan kunnen we alles aan.

Dat is ook onze spirit, beste vrienden.

Niet weglopen als het moeilijk wordt.
Maar team vormen en het verschil maken.

Met onze Oekraïense vrienden als inspiratie.

En ik zou willen beginnen met Kira te bedanken voor haar moedige getuigenis.

Thank you, Kira, for sharing your story.

I’ve been in Ukraine.
I’ve witnessed the war, the ruthless atrocities of the Russians.

But above all else: we have all witnessed the spirit of the Ukrainian people defending their freedom.
We’ve witnessed your bravery, your resilience, and your courage rest assured: everyone in this room is in full admiration for you.

Last week, I assured President Zelensky of our unwavering support.
And on Friday, the Belgian Government approved additional aid.

Not only weapons, but also vital humanitarian support to address the devastating human cost of this senseless war.

We stand as allies, steadfast and resolute.
We will always be at your side, until the light of freedom prevails, and Ukraine is free again.

Beste vrienden,

De strijd van Kira, de strijd van de Oekraïners, maakt duidelijk hoezeer vrijheid en democratie vandaag onder druk staan.

Hoe ultranationalisten de liberale democratie proberen te vernietigen.

Omdat ze niet kunnen omgaan met verschil.

Omdat ze willen dat iedereen hetzelfde denkt en hetzelfde gelooft.

Omdat niemand de grote leider mag tegenspreken.

Dat staats haaks op hoe wij naar de wereld kijken.

De vastberadenheid van de Oekraïners leert ons dat op moeilijke momenten idealen het verschil maken.

Maar ook dat als het moeilijk gaat, je niet zomaar wegloopt van je verantwoordelijkheid, maar doorzet.

Stel je voor dat de Oekraïners vorig jaar in februari de schouders hadden opgehaald en zich hadden neergelegd bij de inval van de Russen.

Dan stonden vandaag Poetin en zijn troepen aan de grenzen van Europa.
Aan onze grenzen.

Als wij nog maar een fractie van de moed van onze Oekraïense vrienden tonen, dan kunnen wij alles aan.

Dat hebben we trouwens getoond als land.

We hebben ons door de coronacrisis geworsteld, ons door de energiecrisis geslagen.

En nu, vandaag, staan we aan de zijde van de Oekraïners.
Allemaal crisissen zonder voorgaande.
Crisissen waarvoor geen draaiboeken klaarliggen.

Op zo’n momenten komt het erop aan terug te gaan naar de essentie.
Naar de kern van waar je voor staat.

Naar ons geloof in wat mensen kunnen.

Ons geloof in vooruitgang.

In dat we morgen beter kunnen maken.
Dat we morgen beter zullen maken.

Voor iedereen.

Door als liberaal-democraten in actie te komen.

Onze stem te laten horen.

Ons niet te laten wegdrukken door extremisten, communisten en de separatisten, maar te vechten voor die waarden die ons dierbaar zijn.

Vrijheid voor iedereen.
En een eerlijke kans voor iedereen.

Dat betekent vandaag: ingaan tegen de stroom van het negativisme.
Want er zijn er inderdaad die niet verder geraken dan gezeur.
Die altijd zuur zijn.
Altijd maar het negatieve zien.

Wel, ik zeg u: pessimisme, negativisme en geklaag hebben nog nooit iets beter gemaakt.
En dat zal ons land ook niet beter maken.

Ik ben het beu dat de Wetstraat vol zit met politici die willen scoren door te doemdenken en ons land in de put te praten.

We moeten ook meer durven ingaan tegen de splitsingslogica van nationalisten en separatisten.
Tegen de wolven in schaapsvacht die maar één agenda hebben: ons land platleggen en het splitsen.

Na de Brexit de Vlexit.
Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een grandioos succes, dat hebben we bij de Brexit ook gezien.

Beste vrienden,

Een verdeeld land kan nooit een sterk land zijn.
Ik zal het nog duidelijker zeggen: een politicus die niet in ons land gelooft, zal het ook niet BETER maken.

Achter de roep voor opnieuw een grote staatshervorming, zit maar één strategie en maar één bedoeling: ons land opnieuw lamleggen voor 500 dagen en langer.

Het is de strategie van de verrotting en de stilstand.

Van de politieke blokkering en het staren naar de eigen navel.

Terwijl we precies het tegenovergestelde nodig hebben.

Als we mensen sterker willen maken.

Onze gezinnen zekerheid willen geven.
Onze economie willen laten groeien.

Dan is er geen tijd te verliezen en moeten we onmiddellijk aan de slag.
Niet met minikabinetten, maar met maxi-ambitie en maxiplannen.

We zijn na drie crisisjaren nog maar net begonnen met het op orde zetten van ons land.

Meer loon voor wie werkt en meer mensen aan het werk.
Investeringen in veiligheid, een fiscale hervorming, betere pensioenen.

We zijn volop die steile klim aan het nemen.

Dan trap je niet op de rem, maar schakel je een versnelling hoger.
We mogen niet laten verkwanselen wat jarenlang is opgebouwd.

Trouwens, N-VA en PS samen aan tafel.
Hoe vaak hebben ze die plaat al niet gespeeld?
En nu wordt ze opnieuw bovengehaald.

Dat is exact wat Einstein ‘waanzin’ noemde.
Altijd opnieuw hetzelfde doen, maar toch blijven hopen op een ander resultaat.

We kennen dat resultaat: opnieuw maanden en jaren politieke blokkering, stilstand en achteruitgang – en elke keer zijn wij liberalen nodig om die stilstand te doorbreken.

We mogen het deze keer niet zover laten komen.

Tegenover die verdeeldheid en de blokkering plaatsen wij één plan voor ons land.

In plaats van opnieuw water en vuur te willen verzoenen, van opnieuw blokkering en stilstand, moeten we alle krachten bundelen van iedereen die hetzelfde wil: meer welvaart, meer jobs, een sterke economie en een sterker land.
Laat ons raakvlakken zoeken in plaats van tegenstellingen.
Samenwerken in plaats van tegenwerken.
We gaan ons land echt niet kapot laten maken.

Beste vrienden,

Je hebt er niet alleen die ons land willen kapotmaken.
Je hebt er ook die onze economie willen blokkeren.

Communisten en socialisten die bij elk probleem maar één oplossing kunnen bedenken: de staat.

We moeten ze op hun plaats durven zetten.

Zij die ballonnetjes oplaten over gesubsidieerde staatsjobs in plaats van te vertrouwen op onze eigen zelfstandigen, onze eigen ondernemers, die elke dag opnieuw echte jobs creëren.

Er zijn in ons land niet meer staatsjobs nodig.

Er zijn jobs.
Er moeten gewoon meer mensen aan het werk.
Niet in staatsjobs, maar in echte jobs.

Beste vrienden,

Deze week werd de Vlaamse canon gelanceerd.

Een interessante oefening waar terecht onze liberale Belgische grondwet en liberale verwezenlijkingen een belangrijke plaats in krijgen.

We mogen als liberalen trots zijn op onze geschiedenis.
Op onze bijdrage.
We hebben ons land mee vormgegeven, en rijker en sterker gemaakt.

Binnen veertien dagen vieren we twintig jaar homohuwelijk.
Onder impuls van ons, liberalen, liep ons land voorop.

Guy, Karel, Annemie, Patrick, het was jullie generatie die ervoor heeft gezorgd dat jonge mensen vandaag vrijer zijn dan ooit om zichzelf te zijn.

Jullie zorgden ook voor baanbrekende euthanasiewetgeving zodat mensen aan het einde van hun leven niet nodeloos moeten afzien.

Maar dat zijn onze successen van het verleden.
We moeten ook kijken naar de canon van morgen.
Die is nog veel belangrijker.

Dat is wat men van ons verwacht.
Niet romantisch naar het verleden kijken.

Maar samen de toekomst schrijven.

Morgen beter maken.

Waar willen we met ons land staan binnen tien, twintig jaar?

En dan zie ik een vrijer land.

Een land waar iedereen kansen krijgt en meer mensen meedoen.

Een land met meer schouders en minder lasten.
Een land met meer eigen energie.

Ik zie een vrijer, groener en veiliger land.

Dat verhaal moeten we nu beginnen schrijven.
Bouwend op de succesverhalen van vandaag.
Met al het talent dat we in ons land hebben.

Neem energie, samen met klimaat één van de grote uitdagingen.

Drie weken geleden had ik in Oostende collega’s van half Europa over de vloer.
Voor hen is ons land een inspiratiebron.
Onze kust is kort, maar onze expertise in windmolens op zee is wereldtop.

Net zoals onze expertise op het vlak van kernenergie.

Laten we die twee samenleggen om op lange termijn te gaan voor meer hernieuwbare energie en meer kernenergie.

Laat onze bedrijven windmolens bouwen, niet enkel op ons klein stukje Noordzee, maar langs alle Europese kusten.

Dat is goed voor het klimaat en goed voor onze economie.

Laat onze ingenieurs die kleinere en propere kerncentrales van de toekomst ontwikkelen.
We hebben de expertise.
Opnieuw: goed voor ons klimaat en goed voor onze economie.
Net zoals we van ons land een Europese hub van waterstof moeten maken en de elektrische auto’s van morgen hier bij ons moeten produceren.

Opnieuw: goed voor het klimaat en goed voor onze economie.

De opwarming van het klimaat is één van de grootste uitdagingen van onze generatie.

Jongeren vragen terecht actie.
En die actie vraagt een radicale keuze voor technologie.
Geen strategie van minder.
Maar een strategie van meer, van anders en beter.
Meer investeringen, meer jobs.

We moeten ervoor zorgen dat iedereen een goed geïsoleerd huis en iedereen een elektrische auto heeft.

Duurzaam leven en bouwen moet ook voor jongere mensen haalbaar zijn.
De duurzame revolutie zal maar slagen als iedereen mee is.
Dat is onze liberale opdracht vrienden.
Dat is waar Lydia en Bart elke dag aan werken.

Dat is groene groei.
Op een slimme manier.
Een liberale manier.

Beste vrienden, ik zie ook een vrijer land.
Een land waar we ons minder laten betuttelen door de staat.

Sommigen willen de Belgisch staat inruilen voor de Vlaamse superstaat.
Wij willen vooral minder staat.
Een sterke overheid die top is in haar kerntaken, maar minder in de weg loopt en alle ruimte geeft aan mensen.

Ik zie ook een land waar er samengewerkt wordt, over de taalgrens heen.

Waar er, in plaats van mekaar weg te zetten en te ridiculiseren, respect is voor mekaar.

Waar je anders mag zijn.

Tegen de stroom mag ingaan.

Zonder verketterd of gecanceld te worden.

En ik zie een veiliger land.

Waar we met andere Europese landen er samen over waken dat iedereen vrij en veilig is.

Dat is wellicht één van de belangrijkste lessen van het voorbije jaar.
Wie met anderen samenwerkt, staat sterker.

Zonder Europa, zonder de Europese Unie, zonder de NAVO, zijn we ook bij ons niet veilig.

En natuurlijk is Europa niet perfect.
Maar laat het ons dan beter maken in plaats van afbreken.
Ook ons land is niet perfect.
Maar het beter maken lukt zeker niet door mekaar over de taalgrens heen te beledigen.
We moeten samenwerken.

Te beginnen met onze liberale vrienden van de MR.
George-Louis, die eenheid is als liberalen altijd onze kracht geweest.

Iedereen ziet dat we elk onze stijl hebben, maar we zitten wel op één lijn.

Meer mensen aan de slag
Meer loon naar werken
Een vrij en veilig land.

We zijn de enige politieke familie die effectief samen optrekt.
In woord en daad.

Bij de socialisten durf ik daaraan te twijfelen.

Veel straffe verklaringen, maar als puntje bij paaltje komt, blijken het platte ballonnetjes.
Want wie wil hervormen in ons land krijgt nog veel te vaak een socialistisch ‘non’ te horen.

Het komende jaar zullen we nog veel te horen krijgen wat anderen niet willen of wat anderen niet doen.

Maar laat ons vertrekken van wat we zelf kunnen.
Vanuit onze eigen kracht.

Dat zijn wij liberalen.
Niet naar de ander kijken.
Maar zelf de dingen aanpakken.
En dat zal ik doen tot de laatste dag.

Laat anderen maar polariseren en mensen verdelen.

Wij moeten ons richten op het mobiliseren van alle positieve krachten.

Van jongeren die dromen.

Gezinnen die vooruit willen.
Iedereen die wil meewerken en meebouwen.

Tegenover de verdeeldheid en het cynisme, plaatsen wij vertrouwen.
Tegenover de blokkering en de stilstand, plaatsen wij samenwerking.

En tegenover wantrouwen en controle, plaatsen wij vrijheid.

Dat is wie wij zijn en waar wij voor staan.
En dat is hoe wij als liberalen het verschil zullen blijven maken.

Ik dank u.

Alexander De Croo

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder