Sla navigatie over

Tom Ongena heeft hoge verwachtingen van akkoord over de re-integratie van langdurig zieken

Begin deze week ondertekenden Vlaams minister van Werk Crevits en federaal minister van Sociale Zaken Vandenbroucke een baanbrekend protocolakkoord over de re-integratie van mensen die langdurig ziek zijn. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid, juicht dit nieuws toe. “Als we de ambitie van 80% werkzaamheidsgraad willen behalen, mogen we deze groep niet links laten liggen. We moeten alles uit de kast halen om ook die 243.000 mensen in Vlaanderen op hun tempo en mogelijkheden opnieuw aan het werk te krijgen”, zegt Ongena.

Maandag 7 maart werd nog eens aangetoond dat succesvolle samenwerking tussen het Vlaamse en federale niveau wel degelijk mogelijk is. Ministers Crevits en Vandenbroucke zorgden er die dag voor dat het protocolakkoord over de re-integratie van mensen met een langdurige ziekte een feit is.

“Vanaf nu zal de VDAB sneller ingeschakeld kunnen worden. Zo werken we alvast één pijnpunt weg. Want vandaag gaat na een integratietraject maar 30 procent effectief weer aan de slag. Dat percentage moet omhoog. Daar gaat het uiteindelijk om”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Daarnaast zullen de ‘terug naar werk’-coördinatoren ook een cruciale rol vervullen. Opnieuw een maatregel die veelbelovend klinkt. Ik hoop alvast dat dit akkoord ervoor zorgt dat we meer langdurig zieken aan het werk krijgen en zo de 80 procent werkzaamheidsgraad bereiken.”

Voorafgaand aan dit protocolakkoord vonden er hoorzittingen plaats in de commissie Werk. De conclusie van de voltallige commissie was dat de re-integratie van mensen met een langdurige ziekte vandaag veel te complex en rigide is. Ongena: “Men zit in een soort binair systeem: 0 of 1. Je werkt of je werkt niet, maar daartussen is weinig tot niets mogelijk. Dit akkoord zet de eerste stappen om van die rigiditeit af te geraken en de mogelijkheden binnen de grijze zone tussen 0 en 1 op te zoeken.”

Het liberale parlementslid benadrukte tijdens de plenaire vergadering ook dat één op de drie Vlamingen die langdurig ziek zijn niet liever wil dan – rekening houdend met hun mogelijkheden – opnieuw aan de slag gaan. Het zorgt voor sociale contacten, een degelijk inkomen en de mogelijkheid om een lening of de studiekost van een kind te betalen. “Dit protocolakkoord is dus niet enkel van belang voor de werkzaamheidsgraad, maar des te crucialer voor de mensen zelf”, stelt Ongena. “Tot slot dragen we hiermee bij aan de werkbaarheid van werk. Want elke leegstaande vacature die een langdurig zieke invult, betekent minder werkdruk voor de mensen die er al werken en vandaag kreunen onder de werkbelasting omdat de leegstaande vacatures niet ingevuld geraken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder