Sla navigatie over

Tom Ongena: “VDAB moet werkonwilligen meer durven sanctioneren”

In 2021 werd amper 5% van de werkzoekenden gesanctioneerd voor gebrek aan inspanningen

Vorig jaar kregen 10.358 werkzoekenden een sanctie of verwittiging van de VDAB omdat ze te weinig inspanningen leverden om een job te vinden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Dat zijn er een pak minder dan voor de coronacrisis”, stelt Ongena vast. “En dat terwijl zoveel openstaande vacatures niet ingevuld geraken. Een sanctie is natuurlijk nooit een doel op zich, maar de VDAB moet de figuurlijke stok achter de deur meer durven inzetten.”

Met circa 10.000 sancties en verwittigingen evenaart 2021 het coronajaar 2020. 1.370 werkzoekenden verloren hun uitkering. ”Maar in vergelijking met de jaren voor de coronacrisis ligt het aantal opgelegde sancties gevoelig lager. In 2019 waren er nog 13.541 sancties en verwittigingen. Ook het aantal dossiers dat werd doorverwezen naar de controledienst ligt gevoelig lager: 22.000 in 2021 tegenover 30.000 in 2019.” Open Vld-parlementslid Tom Ongena heeft vragen bij deze cijfers. “Vlaanderen telt vandaag 184.000 werkzoekenden. 10.358 daarvan, ofwel amper 5 procent, kregen in 2021 een sanctie of verwittiging door onvoldoende inspanningen.”

Bovendien gaat het in veruit de meeste gevallen over werkzoekenden die niet eens komen opdagen voor een gesprek met de VDAB-bemiddelaar. Slechts in één op de tien gevallen volgt de sanctie of verwittiging omdat de werkzoekende onvoldoende inspanningen levert, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. “Het lage aandeel sancties wijst erop dat er te weinig opvolging is van werkzoekenden die geen of weinig moeite doen om opnieuw aan de slag te gaan”, zegt Ongena.

VDAB gebruikt de figuurlijke stok achter de deur onvoldoende

Ongena vraagt dan ook om het sanctioneringsbeleid grondig te evalueren. “Sanctioneren is uiteraard nooit een doel op zich”, benadrukt Ongena. “De kerntaak van de VDAB bestaat in het begeleiden van mensen. Maar een sanctie is wel de noodzakelijke stok achter de deur om werkzoekenden die te weinig inspanningen leveren toch aan de slag te krijgen. Deze cijfers tonen aan dat de VDAB die stok te weinig durft te gebruiken. Dat moet anders, zeker nu onze economie op volle toeren draait en vele duizenden vacatures niet ingevuld geraken. Elke openstaande vacature betekent ook extra werkdruk voor de mensen die vandaag wél aan het werk zijn. We moeten dus alles in het werk stellen om die jobs in te vullen.”

Minister erkent het probleem

Minister Crevits erkent dat het beter kan. Er werden ook al maatregelen genomen, zoals een betere begeleiding van de VDAB-bemiddelaars en eenvoudigere procedures. Ze rekent erop dat de stok nu meer wordt bovengehaald. “Ik ben blij dat de minister het probleem erkent en maatregelen neemt. Ik blijf het zeker opvolgen”, besluit Ongena.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder