Sla navigatie over

Tommelein bereid tot voorstellen rond hernieuwbare energie

Dit weekend liet Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten duidelijk horen dat ze geen subsidies wil voor de biomassacentrales.

"Als men dat vraagt, dan zal ik met voorstellen naar de regering stappen", stelde Tommelein maandagnamiddag. Hij wil evenwel geen amalgaam met allemaal verschillende onderdelen, zoals de heffing, de biomassa, de wind- en zonneënergie, enzovoort. Op een bepaald moment moet er voor de opvolger van Annemie Turtelboom van al die elementen een "globaal plan" komen waarover duidelijk wordt gecommuniceerd. Concrete voorstellen schoof de nieuwkomer in de Vlaamse regering niet naar voren.

Tommelein is ook bereid de Vlaamse energieheffing te evalueren. "Als je een bepaalde beslissing neemt, dan moet je altijd kijken wat de neveneffecten zijn. Ik hoor hier en daar dat er neveneffecten zijn", aldus Tommelein, die bijsturingen aan de Vlaamse energieheffing niet uitsluit.

Tommelein deed nog een appel aan iedereen – de burger, de ondernemingen en de overheid op kop – om het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat Vlaanderen de productiedoelstellingen haalt. "De uitdaging bestaat erin dat hernieuwbare energie op poten moet worden gezet, dat het haalbaar is en dat het wordt gerealiseerd."

De Open Vld’er deed zijn uitspraken nadat hij zijn kabinet als staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude, Noordzee en Privacy had overgedragen aan zijn opvolger en partijgenoot Philippe De Backer. Dat gebeurde met de overhandiging van de sleutel van het kabinet. De Backer kreeg meteen ook een reeks mappen overhandigd over de lopende en komende dossiers.

De Backer gaf in interviews achteraf aan dat hij met zijn verleden als Europees parlementslid met verschillende van zijn bevoegdheden al in contact is geweest. Zo werd op Europees niveau een nieuwe privacywetgeving afgesproken die nu in Belgische regels moet worden gegoten. Ook het dossier van de sociale dumping is De Backer niet vreemd. Hij heeft immers deel uitgemaakt van de commissie Transport en Werkgelegenheid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder