Sla navigatie over

Turtelboom: “Klacht indienen tegen Turkije bij Europees Mensenrechtenhof”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een nieuwe grondwet die Erdogan zowat alle macht geeft. Deze week waren er de beledigingen aan het adres van Nederland dat nazistisch werd genoemd en verantwoordelijk werd geacht voor de genocide van Srebrenica. Maar het toppunt van arrogantie is dat Erdogan Nederland voor het Europees Mensenrechtenhof sleept”, aldus Annemie Turtelboom.

De afgelopen weken werden verschillende maatregelen voorgesteld om tegen Turkije op te treden. Maar volgens het liberale Kamerlid hebben we al voldoende tools in handen. “Deze Kamer keurde unaniem mijn resolutie goed om de 4,45 miljard euro pre-toetredingssteun aan Turkije te bevriezen. Ook de toetredingsonderhandelingen zelf moeten on hold worden gezet. We kunnen ook al verkiezingsmeetings van Erdogan in ons land verbieden als de openbare orde dreigt verstoord te worden.”

Klacht bij Europees Mensenrechtenhof

Turtelboom wil echter verder gaan en samen met andere Europese lidstaten een klacht indienen tegen Turkije bij het Europees Mensenrechtenhof. “Turkije dient een klacht in tegen Nederland, na het legitieme verbod van een verkiezingsmeeting omdat de openbare orde werd verstoord. Dit is te zot voor woorden. Turkije veegt de voeten aan de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het is onze plicht om dit aan te klagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ons land moet dit schouder aan schouder doen met de Europese lidstaten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder