Sla navigatie over

Turtelboom wil buitenlandse financiering salafisme aanpakken

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting, alsook een scheiding van geloof en staat. Samen met de erkenning van erediensten en bijhorende financiering maken ze een vrije ontwikkeling van religies in ons land mogelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat bepaalde Golfstaten en Saoedi-Arabië in het bijzonder hun eigen radicale interpretatie van de islam trachten te verspreiden. “Ze doen dit door bepaalde wahabistische of salafistische organisaties hier bij ons te financieren. Die fundamentalistische stromingen staan echter haaks op onze Europese en Verlichte grondbeginselen, zoals de gelijkheid van man en vrouw, het recht op zelfbeschikking, of de scheiding van geloof en staat”, legt Turtelboom uit.
 
Godsdienstvrijheid op de helling?
Volgens het liberale Kamerlid belemmert die buitenlandse beïnvloeding vanuit Golfstaten de vrije ontwikkeling en uitoefening van de islamitische eredienst bij ons. “Die staten zijn bijzonder kapitaalkrachtig. Met hun middelen dringen ze hun extremistische islam op en verdringen ze de tolerante en gematigde islam die in onze Westerse samenlevingen is ingebed naar de marge. Hoe kunnen onze burgers dan nog op een kritische en vrije wijze hun islamitisch geloof bij ons belijden?”, vraagt Turtelboom zich af. “Een godsdienstvrijheid die wordt beperkt door de dominante invloed van een externe actor, is geen vrijheid maar een inbreuk op het tolerante en diverse karakter van onze samenleving.”
 
10 miljard dollar voor verspreiding wahabisme

Dat deze problematiek reëel is, bleek onlangs nog tijdens getuigenissen in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Khalid Benhaddou, voorzitter van het platform van Vlaamse imams getuigde dat er vanuit het buitenland forse druk wordt uitgeoefend op de moslimgemeenschap bij ons door bijvoorbeeld het aanbod op websites en in bibliotheken te beïnvloeden. De voorzitter van de moslimexecutieve Salah Echallaoui stelde dat zijn organisatie elke dag het hoofd moet bieden aan druk vanuit bepaalde bewegingen of groupuscules met een eigen agenda. Het hoofd van de Belgische staatsveiligheid Jaak Raes vertelde dat het Islamitisch Cultuur Centrum dat huist in de Brusselse Grote Moskee tussen 2012 en 2014 1,2 miljoen euro uitgaf aan personeel voor het uitdragen van zijn ideologie en nog eens 600.000 euro aan personen en associaties die hun visie propageren. In een rapport van het OCAD staat dan weer onomwonden dat het salafisme de gematigde islam in ons land verdringt. “De verspreiding van deze extremistische islam heeft hier bij ons onmiskenbaar bijgedragen tot radicalisering van bepaalde personen, het vertrek van Syriëstrijders en dus ook tot een veiligheidsprobleem”, concludeert Turtelboom. 
 
Niet alleen België kampt met deze problematiek. Uit een studie van het Europees parlement uit 2013 blijkt dat Saoedi-Arabië al meer dan 10 miljard dollar investeerde in het wereldwijd promoten van het wahabisme. Het Duits ministerie van Binnenlandse Zaken oordeelt dat de buitenlandse invloed gericht is op een systematische indoctrinering en dat bepaalde organisaties onder de dekmantel van humanitaire hulp aanhangers rekruteren bij vluchtelingen.
 
Resolutie
Dit is ongehoord en moet stoppen, meent Turtelboom. Daarom dient ze nu een resolutie in om de federale regering aan te zetten strenger op te treden tegen deze buitenlandse financiering van de radicale islam. Vooreerst vraagt ze om een doorgedreven onderzoek te voeren naar de buitenlandse financiering van de islamitische eredienst en organisaties die hier actief zijn. “Meten is weten, we moeten die geldstromen in kaart brengen. Ten tweede moet de regering alle wettelijke mogelijkheden onderzoeken om de geldstromen ook effectief droog te leggen, uiteraard met respect voor onze eigen fundamentele rechtsregels en principes”, aldus Turtelboom. 
 
De federale regering moet samen met de gewesten verder inzetten op het erkennen van moskeeën. “Vandaag zijn slechts 81 van de 350 Belgische moskeeën erkend. We moeten die andere gebedshuizen ook binnen het wettelijk kader brengen. Alleen zo kan je ze immuun maken voor buitenlandse invloeden. De ongecontroleerde ‘garagemoskeeën’ moeten eruit.” In bilaterale diplomatieke contacten met Golfstaten vraagt Turtelboom fermer te eisen deze beïnvloeding stop te zetten. “Maar uiteraard moeten we deze problematiek vooral ook samen met onze Europese partners en andere bondgenoten aankaarten.”
 
“Met deze resolutie wil ik bovenal de voorvechters van een gematigde en vredevolle islam de hand reiken. Zij verdienen alle steun in de strijd tegen het extremisme dat hun religie vergiftigd en geen plaats heeft in onze open, tolerante en diverse samenleving”, besluit Turtelboom.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder