Sla navigatie over

Turtelboom wil met wetsvoorstel buitenlandse financiering religies transparanter maken en misbruik bestraffen

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van eredienst, van meningsuiting en de scheiding van geloof en staat. “We vinden het vanzelfsprekend dat de verschillende levensbeschouwingen zich inschrijven in die tolerante en democratische traditie. Maar toch zien we vandaag dat buitenlandse actoren uit het Midden-Oosten via financiering hier in België de vrije beleving van de eredienst belemmeren. Ze financieren immers organisaties en mensen die radicale interpretaties van de islam zoals het salafisme en wahabisme verkondigen. Die staan haaks op de democratie, mensenrechten en wakkeren zelfs haat aan”, zegt Annemie Turtelboom.

Dat de buitenlandse financiering van religie een gevaar kan zijn voor de vrije en open samenleving, bleek ook tijdens hoorzittingen in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Turtelboom: “Zowel de voorzitter van het Executief voor de Moslims als de voorzitter van het platform van Vlaamse imams getuigden dat ze elke dag moeten strijden tegen de radicale vormen van de islam. Deze dreigen de open en tolerante islam die de grondwaarden van de Europese samenleving omarmt, te verdringen. Dat zegt ook het OCAD.”

Het probleem van de buitenlandse financiering is niet gering. “Het hoofd van de Belgische staatsveiligheid Jaak Raes vertelde in de onderzoekscommissie dat het Islamitisch Cultureel Centrum dat huist in de Brusselse Grote Moskee tussen 2012 en 2014 1,2 miljoen euro uitgaf aan personeel voor het uitdragen van zijn ideologie en nog eens 600.000 euro aan personen en associaties die hun visie propageren. IUit een studie van het Europees parlement uit 2013 blijkt dat Saoedi-Arabië al meer dan 10 miljard dollar investeerde in het wereldwijd promoten van het wahabisme.”

Volgens het liberale Kamerlid is die buitenlandse financiering en beïnvloeding dus een echte bedreiging voor de vrije ontwikkeling en uitoefening van de islamitische eredienst in België. “We moeten niet slikken dat buitenlandse staten en actoren hun radicale interpretaties van hun godsdienst hier bij ons opdringen. Eigenlijk maken zij misbruik van onze grondwettelijke vrijheden zoals die van eredienst, om diezelfde vrijheden te bestrijden.” Daarom dient Turtelboom een wetsvoorstel in om die buitenlandse financiering transparanter te maken en in bepaalde gevallen het gebruik van die middelen te bestraffen.

Transparantie en gebruik van buitenlandse middelen

Vooreerst wil Turtelboom alle verenigingen die op jaarbasis meer dan 5000 euro buitenlandse financiering ontvangen, verplichten om een overzicht van die buitenlandse giften over te maken aan Justitie. “Op die manier kunnen we buitenlandse financieringsstromen in kaart brengen.”

Daarbovenop pleit ze voor een strafbaarstelling van bepaalde gebruiken van dat buitenlands geld. “Als deze buitenlandse financiering in België wordt gebruikt om de vrije beleving van eredienst te verhinderen of te belemmeren, moeten we bestraffend kunnen optreden. Uiteraard kan het uiten van een radicale of afwijkende mening nooit strafbaar zijn, maar het bewust verspreiden en opleggen van radicale ideeën die onze democratische rechtsstaat ondergraven, moeten we niet dulden.”

Tot slot versterkt het wetsvoorstel de Cel voor Financiële Informatieverwerking CFI. De CFI werd opgericht ter bestrijding van wetwassen en financieren van terrorisme. “We willen haar rol versterken en bevoegdheden uitbreiden naar de buitenlandse financiële en materiële ondersteuning van radicale ideeën. Zo kunnen we efficiënter controleren op buitenlandse beïnvloeding.”

Turtelboom benadrukt dat dit wetsvoorstel volledig conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is. “Dat verdrag laat in artikels 9 en 10 beperkingen toe aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst wanneer ze nodig zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de openbare orde te beschermen”, legt Turtelboom uit. Haar wetsvoorstel past ook binnen de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen. “In haar rapport dringt de commissie aan op het transparanter maken van de financiering van religies.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder