Sla navigatie over

Twaalf nieuwe wijksgezondheidscentra in de startblokken

De medische huizen of wijkgezondheidscentra vervullen een belangrijke functie in onze gezondheidszorg want zij bereiken een zwakkere groep patiënten. De voorbije jaren is daarom het budget van deze centra gevoelig verhoogd met gemiddeld 10% per jaar. Het bedraagt momenteel 150 miljoen euro per jaar.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft besloten een beleidsvaluatie te laten uitvoeren waarbij de organisatie, de werking en de kostenstructuur van de medische huizen geanalyseerd wordt. Het einddoel is dat de regelgeving en de werking nog verbeterd worden.

Tijdens deze evaluatie worden nieuwe projecten, ingediend na 8 oktober 2016, bevroren. Hierdoor zal de overheid in 2017 zeven miljoen euro besparen.

In 2016 zullen de wijkgezondheidscentra in totaal 147 miljoen euro verbruiken. In 2017 stijgt dit totaal budget tot 157 miljoen zodat de stijgende kosten en goedgekeurde nieuwe initiatieven gefinancierd kunnen worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder