Sla navigatie over

“Twee ingangen voor één kinderopvang is pure kafka”

“De situatie in Roeselare is pure kafka en reeds bij de bespreking van de beleidsnota werd besproken of een mix van IKG-plaatsen en niet-IKG plaatsen niet wenselijk was. De reactie van het kabinet dat de crèche het kluwen aan regels iets te krampachtig heeft geïnterpreteerd klopt dus niet”, reageert Saeys.

Crèche met twee ingangen
 
Het kinderdagverblijf Snoezel in Roeselare werkt met twee ingangen: één voor de ouders die betalen volgens hun inkomen (IKG), de andere is voor Snoezel XL, dat gepromoot wordt als een luxe-crèche met een vaste dagprijs en nieuw speelgoed en materiaal. “Omdat het inkomensgerelateerde systeem goedkoper is en altijd volzet, heeft de luxecrèche Snoezel XL nood aan meer marketing en nieuwere materialen”, aldus Caroline Deprez, uitbaatster van Snoezel.
 
Bijgevolg zitten kinderen in afzonderlijke ruimtes en komen in principe niet met elkaar in contact. Ook de verzorgers zijn toegewezen aan één van de twee crèches. Het gebeurt wel vaker dat één crèche de twee systemen hanteert, maar veelal zijn die dan op verschillende plaatsen gevestigd.

De crèche in Roeselare wijst in de krant erop dat zij niet anders kunnen doen dan de regels correct toepassen. Die bepalen immers dat de twee systemen, IKG versus vaste dagprijs gescheiden moeten blijven. Dat is al een aantal jaren het geval. In de praktijk levert dit echter vervelende en gesegregeerde toestanden op.

Overdreven reglemntitis in decreet kinderopvang van vorige regering

Bij het kabinet van Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, denken ze dat de crèche het kluwen aan regels iets te krampachtig heeft geïnterpreteerd. “Klopt echter niet”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys vast. “De regelgeving is correct en duidelijk te raadplegen. De brochures van Kind & Gezin laten aan duidelijkheid niet te wensen over en van enige verwijzing naar virtuele scheiding is daar geen sprake. De situatie is nogmaals een gevolg van het decreet kinderopvang. Een decreet, gestemd in de vorige legislatuur, waarvan ik  het voorbije jaar de mankementen van tracht aan te kaarten, met soms ook positieve resultaten. Denk maar aan de deregulering in de kinderopvangsector. Op vraag van Open Vld werd de IKG-mix opgenomen in de beleidsnota van minister Vandeurzen en Dieter Vanhecke, transitiemanager van Kind & Gezin, kaartte in het Vlaams Parlement op 8 juni zelf aan dat een onderzoek ingesteld wordt om te bekijken of een zogenaamde IKG-mix mogelijk is en aan welke voorwaarden,” besluit Saeys. Open Vld kijkt met ongeduld uit naar het einde van dit Kafka-verhaal.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder