Sla navigatie over

Tweede grootste aantal kleiduifschutters maar geen erkende schietstand in Limburg

In Vlaanderen zijn er 44% meer kleiduifschutters bijgekomen op 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid voor Open Vld Steven Coenegrachts heeft opgevraagd bij Minister van Sport Ben Weyts. Dat aantal evolueerde van 1.853 kleiduifschutters in 2013, tot 2.660 in 2019. “Na Oost-Vlaanderen, komen de meesten uit Limburg”, zegt Coenegrachts.

Over een tijdspanne van zes jaar kende het aantal Vlaamse sportschutters in de discipline kleiduifschieten bijna een verdubbeling. Van 1.853 kleiduifschutters in 2013, tot 2.660 in 2019. “Tegenover dat aantal staan slechts drie erkende kleiduifstanden. Na Oost-Vlaanderen met 827 schutters, komen de meeste kleiduifschutters trouwens uit Limburg (618). Hoewel we recent een milieuvriendelijke variant van het echte kleiduifschieten hebben bijgekregen in Genk, is er in Limburg geen enkele erkende schietstand meer waar sportschutters deze olympische sport kunnen beoefenen”, geeft Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts mee. Wil een Limburgse sportschutter gaan kleiduifschieten in Vlaanderen, is hij of zij aangewezen op de schietstanden Klein-Brabantse Shooting Club in Puurs, Frans Peeters in Herentals of Zelzaatse Kleischutters in Zelzate.

Deze locaties zijn, naast het feit dat men er een olympische sport kan beoefenen, van belang voor wapenbezitters die aan de hand van een aantal te schieten beurten moeten voldoen aan de voorschriften van de wapenwetgeving. Ook voor het praktisch gedeelte en de voorbereiding van het jachtexamen is men aangewezen op een erkende kleiduifstand. “Dat de exploitatie van de enige drie schietstanden verzekerd moet worden, is dus van groot belang”, besluit Coenegrachts.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vlaamse Schietsportkoepel vzw 1809 1850 1961 1978 2035 2442 2482
Andere 63 60 60 57 80 102 115
Antwerpen 498 500 542 564 583 576 574
Limburg 311 332 376 362 428 619 618
Oost-Vlaanderen 570 588 617 609 560 721 733
Vlaams-Brabant 250 247 237 250 259 305 321
West-Vlaanderen 117 123 129 136 125 119 121
FROS Multisport Vlaanderen vzw 44 26 21 101 97 129 178
Andere 3 4 4 8 6 18 18
Antwerpen 1 1 1 2
Oost-Vlaanderen 7 1 1 57 60 70 94
Vlaams-Brabant 1 3 6 6 6
West-Vlaanderen 34 19 16 33 24 34 58
Eindtotaal 1853 1876 1982 2079 2132 2571 2660

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder