Sla navigatie over

Uitbreiding tax shelter voor investeringen in kmo’s

Een nieuw pakket fiscale maatregelen om de investeringen in onze economie op te krikken werd vandaag goedgekeurd tijdens de superkern. Minister van Financiën Alexander De Croo werkt onder meer een tax shelter voor kmo’s uit en er komt een hogere investeringsaftrek.

Na maatregelen om de liquiditeit en de solvabiliteit van bedrijven, kmo’s en zelfstandigen te verbeteren wil minister van Financiën Alexander De Croo een fiscale impuls geven om investeringen in onze economie aan te zwengelen.

Investeringen in kmo’s

Concreet zal hij de tax shelter voor start-ups en scale-ups uitbreiden om de financiering en investeringen in het kapitaal van kmo’s te ondersteunen. De tax shelter voor start-ups is een bestaand en succesvolle regeling die vijf jaar geleden onder impuls van minister De Croo werd gelanceerd. De tax shelter zal voortaan ook toegankelijk worden  voor kmo’s geïmpacteerd door COVID-19. Ook de bedrijfsleider van een kmo zal er  gebruik van kunnen maken.

Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo’s en zelfstandigen worden stopgezet, wordt ook de investeringsaftrek eenmalig verhoogd tot 25%. Dat betekent concreet dat een onderneming die in 2020 investeert, naast zijn afschrijvingen, 25% van deze investeringen in mindering kan brengen van de belastbare basis. Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts één jaar.

Alexander De Croo: “Om onze economie opnieuw op het juiste spoor te zetten, werk te maken van herstel en zoveel mogelijk jobs te redden, hebben we nood aan nieuwe investeringen. De tax shelter is een goed instrument om steun te geven aan kmo’s die het nu hard nodig hebben. Kmo’s krijgen extra financiële zuurstof en voor investeerders is het een interessante manier om te investeren. Ook een hogere investeringsaftrek zal zorgen voor nieuwe investeringen in onze economie.”

Afschaffen decembervoorschot 2020

Het decembervoorschot betekent voor vele bedrijven een zware financiële last die ze moeten dragen in een periode die bijzonder moeilijk ligt. Om ervoor te zorgen dat alle aanwezige liquiditeit kan ingezet worden voor de kerntaken van de bedrijven, zal het decembervoorschot dit jaar niet geëist worden

Evenementensector

De evenementensector is bijzonder zwaar getroffen door de COVID-crisis. Momenteel zijn de kosten van evenementen zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting voor 50% aftrekbaar. Om de nodige zuurstof te geven aan de eventsector, zullen de kosten van events tot eind dit jaar voor 100% aftrekbaar zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder