Sla navigatie over

Wat denk jij?

Sinds 2002 is mogelijk om euthanasie te vragen voor mensen die ondraaglijk lijden en ongeneeslijk ziek zijn. Onze liberale partij heeft altijd voor dit recht op een waardig levenseinde gestreden en de liberale regering-Verhofstadt lag aan de basis van dit belangrijk recht op zelfbeschikking.

Er is echter een grote groep van patiënten die niet in aanmerking komen voor euthanasie, namelijk mensen met een cerebrale aandoening zoals dementie, een herseninfarct… Want de wet schrijft voor dat je volledig ‘wilsbekwaam’ moet zijn om euthanasie te kunnen vragen. Bij deze patiënten is dat niet langer het geval. Dat leidt tot schrijnende situaties. Mensen met dementie die niet volledig willen aftakelen, zijn nu dus verplicht om ‘te vroeg’ euthanasie te vragen en te sterven op een moment dat ze nog wel volledig wilsbekwaam zijn.

Wij liberalen willen dat veranderen en een oplossing bieden aan al deze patiënten. Wij vinden dat élke persoon het recht heeft op een waardig en zelfgekozen levenseinde. Ook mensen die vooraf duidelijk te kennen geven dat ze voor euthanasie kiezen wanneer ze aftakelen door ziektes zoals Alzheimer.

Open Vld wil dat het parlement het debat over deze groeiende problematiek dringend opent zodat de verkozenen aan een oplossing kunnen werken.

Steun jij ons?

 

Gespreksavond op 24 mei

Op dinsdagavond 24 mei organiseert Open Vld samen met Liberas een gespreksavond over de twintigste verjaardag van de euthanasiewet.

“Op de agenda staan panelgesprekken over het verleden en de toekomst van de euthanasiewet met betrokken politici en experts uit de gezondheidszorg,” zegt voorzitter Egbert Lachaert. “Met deze gespreksavond wil onze partij deze ethische verworvenheid vieren en dit belangrijk thema hoog op de politieke en maatschappelijke agenda houden.”

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder