Sla navigatie over

Uitstel mogelijk van betaling patronale lasten na terreuraanslagen

Het basisprincipe dat bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Maar een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen.  De RSZ kan aan de werkgever een “minnelijk afbetalingsplan” met maandelijkse betalingen voorstellen.

Werkgevers kunnen hun vraag richten tot de cel “Afbetalingsplan van de Inningsdienst” van de RSZ of kunnen hun vraag indienen via het speciaal daarvoor voorzien formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid (NL: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
 – FR: https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm).
In het luikje “uw motivatie” op het formulier vult de werkgever dan in dat hij uitstel van betaling vraagt wegens de terreuraanslagen. De aanvraag tot een minnelijk afbetalingsplan wordt best zo spoedig mogelijk ingediend. 

Werkgevers betalen maandelijks voorschotten op de patronale lasten en elk kwartaal volgt een eindafrekening.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder