Sla navigatie over

UNICEF duidt Alexander De Croo aan als Champion van Generation Unlimited

Kinderrechtenorganisatie UNICEF lanceert vandaag in New York Generation Unlimited. Dat is een nieuw wereldwijd partnerschap dat inzet op meer kansen voor jongeren tussen 10 en 24 jaar. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo werd door UNICEF aangeduid als één van de vier Champions die het nieuwe wereldwijde partnerschap mee moeten uitdragen.

Generation Unlimited zal de wereldwijde onderwijs- en opleidingscrisis aanpakken die momenteel miljoenen jonge mensen tegenhoudt en de vooruitgang en stabiliteit bedreigt. Naast UNICEF en andere VN-organisaties zetten ook de privésector, het middenveld en natuurlijk jongeren zelf er hun schouders onders.

Kwaliteitsvol onderwijs, training en jobs

Het wereldwijd partnerschap wil ervoor zorgen dat alle jongeren ter wereld tussen de 10 en 24 jaar tegen 2030 toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs, training en een job. Daarbij gaat ook aandacht naar mensenrechten, gendergelijkheid, geweldloosheid en burgerschap.

Het nieuwe partnerschap Generation Unlimited is onderdeel van de nieuwe UN Youth Strategy: Youth2030 die VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vandaag voorstelt. Die strategie zal de volgende jaren de gids zijn voor alle VN-organisaties om jongeren te versterken, op te komen voor hun rechten zodat jongeren hun volledig potentieel kunnen realiseren.

Aan de slag als Champion

Om Generation Unlimited uit te dragen heeft UNICEF vier “Champions” aangeduid. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is één van hen.

Alexander De Croo: “Elke jongen en elk meisje verdient een eerlijke kans om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan alleen maar als we meer investeren in onderwijs en opleiding, een gigantische uitdaging. Vandaag al maken jongeren een kwart uit van de wereldbevolking en tegen 2030 zullen ze met twee miljard zijn. Het klinkt cliché, maar het is zo: onze toekomst ligt in handen van deze jongere generatie. We moeten ervoor zorgen dat zij geen enkel meisje en geen enkele jongen achterblijft.”

Alexander De Croo wil als Champion van Generation Unlimited vooral inzetten op meer kansen voor meisjes. Ons land is bijzonder actief op dat vlak, onder meer via de She Decides-beweging die België vorig jaar mee lanceerde om de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen te versterken.

Kindhuwelijken terugdringen

Minister De Croo heeft ook beslist om acht miljoen euro bij te dragen het Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage. Dat initatief van VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF en het VN-bevolkingsfonds UNFPA wil het aantal kindhuwelijken terugdringen. Wereldwijd trouwen elk jaar bijna 15 miljoen meisjes jonger dan 18. Dat zijn 37.000 kindhuwelijken per dag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder