Sla navigatie over

Vakantiecentra die asielzoekers opvangen zullen niet gestraft worden

Europa en ook ons land wordt vandaag geconfronteerd met een grote toestroom aan vluchtelingen die hier asiel aanvragen. Die zorgt voor heel wat uitdagingen. “In de eerste plaats de tijdelijke opvang van deze mensen,” zegt Bart Somers. “Dat is een verantwoordelijkheid van de federale regering, maar deze kan dat niet alleen en doet daarom een beroep op heel wat andere actoren. Zoals ook vakantiecentra en jeugdverblijven.”

Brief is absurd

Groot was daarom de verbazing toen bekend raakte dat die centra een brief hebben gekregen van Toerisme Vlaanderen met het dreigement hun erkenning in te trekken en subsidies te schrappen als zij langer dan drie maanden vluchtelingen zouden opvangen. “Dat is absurd. Langs de ene kant worden die centra door de federale overheid gevraagd om te helpen en langs de andere kant dreigt de Vlaamse overheid ze daarvoor te straffen. Dat kan niet,” zegt Somers.

Hij ondervroeg daarom de minister hierover in het Vlaams Parlement. Die bevestigde dat het om een ongelukkige brief ging en dat deze centra op geen enkele manier zullen bestraft worden. “Een duidelijk signaal van de minister dat we alleen maar toejuichen. Het past in de humane lijn van de Vlaamse regering om mensen in nood te helpen.”

Snelle behandeling asielaanvragen nodig

Somers hoopt tenslotte dat de federale regering zorgt voor een snelle behandeling van de asielaanvragen, zodat deze mensen ofwel kunnen terug keren naar hun land van herkomst, ofwel kunnen starten met de integratie in onze samenleving. “Op die manier kunnen de vakantiecentra hopelijk snel terug dienen voor wat ze gebouwd zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder