Sla navigatie over

Van Biesen: “Griekenland kan rekenen op steun, maar moet hervormen”

Sinds januari heeft Griekenland een nieuwe regering. De afgelopen weken probeerde die samen met de Eurogroep, het IMF en de ECB een oplossing te vinden voor de aanhoudende schuldencrisis. “Ik maak me zorgen. De regering belooft de ene dag dat ze de afgesproken hervormingen zal doorvoeren, de andere dag komt ze daar op terug. Tussen haar woorden en daden gaapt een kloof”, aldus Luk Van Biesen.

 

Volgens het Kamerlid is het nochtans cruciaal dat Griekenland orde op zaken zet en haar verplichtingen nakomt. “Niet alleen heeft het land leningen lopen, onder meer voor meer dan 7 miljard euro bij ons land. Daarnaast maakt Griekenland deel uit van een muntunie. Aan dat lidmaatschap zijn verplichtingen verbonden, en die moeten worden nageleefd om de stabiliteit van de Europese economie te garanderen.”

 

Van Biesen vroeg aan de minister van Financiën hoe de onderhandelingen in de Europese Raad van ministers van Financiën vorderen. De minister bevestigde dat elk land dat deel uit maakt van de eurozone de spelregels moet naleven, ongeacht de kleur van de regering die aan de macht is. Hij stelde voorts dat het reddingsprogramma uiteraard kan worden bijgestuurd, maar dat de instellingen steeds hun fiat moeten geven. Binnen de eurogroep is er volgens de minister unanimiteit over de aanpak van de onderhandelingen. Het kader van het bestaand programma moet worden gerespecteerd en het is de bedoeling op Griekenland op het juiste pad te houden.

 

Van Biesen repliceerde dat zijn fractie die kordate houding ondersteunt. “Ja, Griekenland moet de ademruimte krijgen om orde op zaken te stellen, maar het heeft ook verplichtingen ten aanzien van de hele eurozone en de EU. Het is cruciaal dat de Europese instellingen en het IMF steeds met Griekenland in dialoog blijven treden en constructief naar een oplossing blijven zoeken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder