Sla navigatie over

Van Biesen vraagt soepele omgang met deadline belastingaangifte

Elk jaar wordt de belastingaangifte complexer. Dit wordt stilaan een groot probleem. “Vele burgers zijn ongerust, hebben angst om een fout te maken, en zoeken bijgevolg hulp in een belastingkantoor. Daar moeten ze echter uren aanschuiven vooraleer een belastingambtenaar hen kan helpen”, zei Luk Van Biesen. Vorig jaar deden 960.000 burgers beroep op de hulp van ambtenaren, in 2014 vulde de FOD Financiën al meer dan een miljoen belastingbrieven in, en dit jaar zal dat aantal nog stijgen.

 

Van Biesen vroeg aan de financiënminister om enerzijds burgers die hulp zoeken, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te helpen met het invullen van hun belastingbrief; en anderzijds om soepel om te springen met de deadline voor het invullen van die brief. “Het kan niet dat personen die een paar dagen te laat hun aangifte doorgeven, worden beboet omdat ze niet op tijd konden geholpen worden. Vandaag kost je dat al snel 3000 euro, dat is overdreven. Daarnaast vraag ik ook om burgers niet meteen te straffen met een zware beboeting wanneer ze een kleine vergissing begaan op hun aangifte.”

 

Minister Van Overtveldt benadrukte dat de FOD Financiën al het mogelijke doet om de belastingplichtigen zoveel mogelijk te helpen bij hun aangifte. Er vinden in deze periode 1241 invulsessies plaats op 518 locaties, overal in het land en buiten de belastingkantoren zelf. De kosten van deze hulp bedragen ongeveer 4,5 miljoen euro. De minister beloofde dat de fiscus zich soepel zal opstellen wat de indieningstermijn betreft, net zoals Van Biesen vroeg.

 

“We verwelkomen de zware inspanningen die de FOD Financiën levert. Ik stel wel voor dat u samen met de diensten na de aangifteperiode een evaluatie maakt van de problemen die zich stellen bij tax on web, de vooraf ingevulde aangifteformulieren en de procedures”, repliceerde Van Biesen. Tot slot deed hij een warme oproep aan de regering om onze fiscaliteit, en dus ook belastingbrief, eenvoudiger en transparanter te maken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder