Sla navigatie over

Van Cauter: “Eindelijk gegarandeerde dienstverlening bij gevangenisstakingen”

De Kamercommissie Justitie keurde vandaag de minimale dienstverlening bij een staking van cipiers goed. Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter: “Dit is een belangrijke doorbraak. Die stakingen leiden tot onmenselijke situaties in de gevangenissen waarvoor ons land al meermaals op de vingers werd getikt. Daarnaast kosten ze handenvol geld gezien de politiediensten de taken in de gevangenissen moeten overnemen.”

In ons land vinden geregeld stakingen plaats van gevangenispersoneel die soms lang kunnen aanhouden zoals in 2016. In bepaalde gevangenissen ontspoorde de staking tot een onhoudbare situatie voor de gevangenen. Carina Van Cauter: “Bij zo’n aanhoudende staking kunnen de basisrechten van de gedetineerden niet langer gegarandeerd worden. Denk aan wandelingen, recht op douchen, eten, en medische zorg. Daarnaast kunnen geplande zittingen in de rechtbank niet doorgaan.”

Volgens het liberale Kamerlid is het stakingsrecht fundamenteel, ook voor cipiers. “Maar het is niet absoluut. Het recht op staken stopt daar waar de rechten van anderen in het gedrang komen. En dat is tijdens gevangenisstakingen al te vaak het geval. Het anti-foltercomité van de Raad van Europa tikt ons terecht op de vingers.”

Druk op budget en agenten

Bovendien blijken al die stakingen handenvol geld te kosten. “Lokale en federale politieagenten worden opgetrommeld om de bewaking over te nemen en daar hangt een prijzig kostenplaatje aan vast. In 2016 ging het om 9,4 miljoen euro voor 575 stakingsdagen die werden opgevangen door talloze agenten. Vergeet niet dat deze agenten ook het slachtoffer zijn, omdat hun verlof of rustdag wordt ingetrokken bij een staking. Telkens de cipiers dreigen te staken zijn de agenten de dupe. Bovendien kan de politie zich niet bezighouden met hun kerntaken, zoals het garanderen van de veiligheid op straat.”

Laatste Europees land zonder gegarandeerde dienst

Daarom pleit Van Cauter al jarenlang om een gegarandeerde dienstverlening in te voeren in de gevangenissen in geval van een staking. Ze diende in 2008 al een wetsvoorstel in, en de regeringspartners spraken dit ook af in het federale regeerakkoord. In 2015 volgende een tweede wetsvoorstel van Van Cauter. Na lang overleg met de vakbonden is Justitieminister Geens vorig jaar met een wetsontwerp gekomen. Dat heeft de Kamercommissie Justitie vandaag goedgekeurd.

Van Cauter: “Het was hoog tijd om de gegarandeerde dienstverlening nu in te voeren, om de politie te ontlasten en voor er weer nieuwe incidenten plaatsvinden. We zijn trouwens het enige land in Europa waar dit nog niet het geval is.”

Nieuwe regeling

Met de goedkeuring van dit ontwerp zal vanaf nu per gevangenis een plan worden opgemaakt waarin staat hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen die overeenstemt met de mensenrechtelijke eisen. Dit gebeurt in sociaal overleg. “De situatie zoals ze tot op vandaag was, is een moderne rechtsstaat onwaardig. Dat het voorliggend ontwerp het probleem eindelijk aanpakt, is dan ook positief en een enorme vooruitgang”, besluit Van Cauter.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder