Sla navigatie over

Van Cauter en Van Biesen willen fiscale boost geven aan Belgische beeldende kunst

De maatschappelijke meerwaarde van onze Belgische beeldende kunst wordt vaak onderschat. “Zowel eeuwenoude schilderijen als recente beelhouwwerken of kunstfoto’s behoren tot ons cultureel erfgoed. Die kunst is bepalend voor onze identiteit en moeten we koesteren”, zegt Carina Van Cauter. “Maar onze kunstensector steunt vandaag vooral op overheidssubsidiëring. De publieke middelen zijn echter schaars, dus wordt de groei van onze kunstensector geremd. Wij willen deze kunstensector met al haar talentrijke kunstenaars, verzamelaars, galeriehouders, curatoren en musea meer economische groeiperspectieven geven.”

Samen met haar collega Luk Van Biesen dient Carina Van Cauter daarom een wetsvoorstel in. “Naast subsidies toekennen, kan de overheid ook slimme fiscale maatregelen nemen om de ontwikkeling van de kunstsector te stimuleren. We denken daarbij aan maatregelen die ook fiscale en economische terugverdieneffecten hebben”, aldus Van Biesen.

Fiscale aftrekbaarheid

Vooreerst stellen de liberale Kamerleden voor om de aankoop van beeldende kunstwerken fiscaal aftrekbaar te maken als beroepskost. Van Cauter: “Vandaag is dit niet het geval omdat als fictief uitgangspunt wordt aangenomen dat kunstwerken normaal niet in waarde verminderen en dus niet afschrijfbaar zijn. Maar andere decoratie-artikelen of designmeubelen zijn dat wel. Kunstaankopen door bedrijven gebeuren dus vaak buiten het officiële circuit. Door de aankoop aftrekbaar te maken, willen we de kunstaankoop stimuleren, zullen we de transacties transparanter maken én kunnen ook de meerwaarden bij de verkoop belast worden. Op die manier wordt voorzien in een terugverdienmodel.”

Ten tweede willen de liberalen een verhoogde fiscale aftrek toekennen voor de aankoop van kunstwerken die tot ons Belgisch roerend cultureel erfgoed behoren of die een internationale faam genieten. “Dat is een belangrijke maatregel die de zogenaamde ‘artdrain’ van onze kunst naar het buitenland kan tegengaan. Voorwaarde is dat deze kunstwerken beschikbaar moeten zijn voor onze musea. Op die manier kan het brede publiek hier bij ons genieten van de kunst. België zal zich dankzij deze maatregel nog meer kunnen profileren als culturele trekpleister”, zegt Van Biesen. Hij wil de verhoogde fiscale aftrek ook toepassen op investeringen in publieke tentoonstellingsruimten voor beeldende kunst. “Een duw in de rug van musea die samenwerken met private partners.”

 Tax shelter

Tot slot wil Van Cauter de tax shelter regeling ook toepassen op tentoonstellingen van beeldende kunsten, naar analogie van de regeling die besaat voor podiumkunsten. Ze besluit: “Met deze vier maatregelen kunnen we onze beeldende kunstensector de duw in de rug geven die ze verdient. We vergroten de transparantie rond aan- en verkoop van kunst, we stimuleren de kunstcreatie en tentoonstelling van de werken, we halen onze parels terug naar eigen land, en stimuleren tot slot de internationale uitstraling van ons land.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder