Sla navigatie over

Van Cauter: “Erfenissprong aantrekkelijker maken met erfovereenkomst”

Het Belgisch erfrecht dateert nog grotendeels uit de Napoleontische tijd. Vele principes zijn vandaag nog valabel, andere zijn dan weer hopeloos gedateerd. “Dat komt bijvoorbeeld omdat de gezinsvormen vandaag veel diverser zijn. Mensen willen ook meer vrijheid over hun erfenis en zelf beslissen aan wie ze wat juist nalaten”, zegt Carina Van Cauter.

 

De vorige regering zette de hervorming van het erfrecht in. Huidig minister van Justitie Geens werkt aan een grote hervorming met een expertengroep waar Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter deel van uitmaakt. “De leidraad daarbij is meer keuzevrijheid voor de erflater. Daarnaast willen we ook dat het erfrecht zich aanpast aan de nieuwe gezinsvormen en dat conflicten en ruzies over erfenissen zo veel mogelijk kunnen worden vermeden door duidelijkere regels te voorzien.”

 

In 2013 voerde Open Vld de erfenissprong in. Hierdoor kunnen grootouders hun erfenis rechtstreeks en integraal nalaten aan hun kleinkinderen. “Dit is fiscaal voordelig, omdat er slechts éénmaal erfenisrechten worden betaald”, weet Van Cauter. Maar uit rondvraag van De Tijd bij notarissen blijkt dat hier slechts uitzonderlijk gebruik wordt van gemaakt. Niet onlogisch, volgens het liberale Kamerlid: “Ouders gunnen hun kinderen misschien wel de nalatenschap van de grootouders, maar doordat ze de erfenis zelf verwerpen kunnen ze misschien later zelf in financiële problemen komen. Ze kiezen dus het zekere voor het onzekere.”

 

Van Cauter pleit daarom al jaren voor de invoering van erfovereenkomsten. “Die moeten mogelijk maken dat grootouders slechts een deel van hun nalatenschap schenken aan de kleinkinderen, en een ander deel bijvoorbeeld aan hun kinderen. Concreet betreft het een overeenkomst tussen grootouders en ouders die afspreken dat een welbepaald deel naar de kleinkinderen gaat en dat dit deel van de derde generatie meetelt in de specifieke gezinstak van de tweede generatie.”

 

De liberale justitiespecialiste ondervroeg minister Geens hierover in de Kamer. Hij bevestigde dat in de brede erfrechthervorming de erfenissprong en erfovereenkomst in samenspel voor een concrete oplossing en meer keuzevrijheid zullen zorgen. Kort voor of na de zomer wil hij landen met deze brede hervorming.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder