Sla navigatie over

Van Cauter: “Familie niet meer buitenspel bij opvolging geesteszieken”

In 2013 werd de publieke opinie opgeschrikt door een gruwelijk gezinsdrama. Een moeder verdronk haar vierjarig zoontje in bad, vermoedelijk uit wraak omdat haar man geen toekomst meer met haar zag. Ze had de misdaad op voorhand gepland en meermaals aangekondigd. Na die dreigementen werd de vrouw op bevel van de vrederechter gecolloqueerd in een psychiatrische instelling. Maar tien dagen later werd ze weer vrijgelaten, zonder overleg met of kennisgeving aan de echtgenoot of familie. Vier uur na haar thuiskomst beroofde ze haar zoontje van het leven.

De vader richtte een vzw “Bescherm de kinderen” op. Die wil ouders in noodsituaties helpen met ondersteuning van psychiaters, advocaten, artsen… De vzw ijvert ook voor enkele wetswijzigingen om dergelijke gezinsdrama’s te voorkomen. Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter diende vorig jaar een wetsvoorstel in die zin in. De Kamercommissie Justitie keurde dit vandaag goed, na positief advies van de privacycommissie.

Naaste familie betrekken bij beslissing tot opname

Vooreerst voorziet het wetsvoorstel in een nauwere betrokkenheid van de naaste familie bij de gerechtelijke beslissingen over de geesteszieke. Van Cauter: “Concreet zal de vrederechter verplicht een aantal personen uit de dichte familie van de zieke moeten horen over het verzoek tot opname. Vandaag is dat optioneel.”

Het gaat -naast de verzoeker- om de echtgenoot, degene die wettelijk of feitelijk samenwoont met de zieke; en wanneer er minderjarige kinderen zijn, wordt ook de andere ouder of de persoon die voor dat kind zorgt gehoord, ook al betreft het een ex van de geesteszieke. Ook de wettelijke vertegenwoordigers -meestal de ouders of voogd- van de minderjarige zieke worden gehoord.

“Dankzij deze hoorplicht krijgt de rechter een zo ruim mogelijk zicht op de situatie, wat de beslissing alleen maar kan ten goede komen”, aldus Van Cauter. Die verplichting mag echter niet tot onnodige vertragingen leiden. “Binnen de tien dagen na indiening van het verzoekschrift tot opname moet een oordeel volgen.”

Inlichten van familie over beslissingen

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel ook dat de betrokkenen verplicht worden ingelicht over alle mogelijke beslissingen. Van Cauter: “Alle personen die verplicht werden gehoord, worden voortaan in kennis gesteld van het vonnis over de zogenaamde vordering tot opneming ter observatie. Hetzelfde geldt voor de procureur des Konings die zijn of haar beslissing in spoedprocedure moet meedelen. Wanneer de geesteszieke door de geneesheer voor beperkte tijd de instelling kan verlaten of al dan niet deeltijds in de instelling moet verblijven overdag of ’s nachts, moet de dichte familie ook worden ingelicht. Tot slot wordt de familie verplicht op de hoogte gebracht van het opheffen van de collocatie en het opstarten en beëindigen van eventuele nazorgmaatregelen.”

Het liberale Kamerlid besluit: “Dankzij deze twee maatregelen worden de naasten beter betrokken bij de rechterlijke beslissing én kunnen ze zich steeds voorbereiden op een terugkeer van de geesteszieke. Hopelijk kunnen we dankzij dit wetsvoorstel gezinsdrama’s beter vermijden.” De eindstemming over deze tekst volgt na het parlementair reces.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder