Sla navigatie over

Van Cauter: Fiscale bemiddelingsdienst kan binnenkort ook optreden bij betalingsproblemen

In Het Laatste Nieuws vertelt een gepensioneerd onderwijzer hoe hij jarenlang te veel pensioen kreeg, hetgeen de fiscus nu terugvordert. Hij moet nu toekomen met 350 euro per maand, omdat hij het afgesproken afbetalingsplan niet meer kon volgen toen zijn pensioen verminderde naar het rechtmatige niveau.

 

“Een onmenselijke situatie”, meent Kamerlid Carina Van Cauter. Maar de fiscale bemiddelingsdienst kan soelaas brengen. “Deze dienst opereert onafhankelijk van de FOD Financiën en bemiddelt tussen belastingplichtigen en de fiscus. Jaar na jaar wordt de dienst meer populair, en in 65,5% van de gevallen zorgt ze voor een oplossing. Maar tot voor kort waren de handen van de dienst op de rug gebonden. Met twee wetsvoorstellen hebben we daar verandering in gebracht.”

 

In het voorjaar van 2017 keurde de Kamer al een voorstel van Carina Van Cauter en Luk Van Biesen goed dat elke fiscale procedure schorst zo lang de bemiddeling loopt. Daardoor kan een bemiddeling niet meer gedwarsboomd worden door een beslissing van een ambtenaar. In februari van 2018 volgde dan een tweede goedgekeurd voorstel van de liberale Kamerleden.

 

Van Cauter legt uit: “Opnieuw hebben we de bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst uitgebreid. Zo neemt de ze het fiscaal genaderecht over van de minister en kan ze tussenkomen bij betwistingen over het kadastraal inkomen. Maar belangrijker is dat ze nu ook actiever kan bemiddelen bij mensen die financieel niet in staat zijn hun schuld af te lossen, zoals de gepensioneerde onderwijzer in kwestie. Het heeft geen zin om in die gevallen mensen te snel door te verwijzen naar dure kredieten of insolventieprocedures zoals een collectieve schuldenregeling, waarvan eigenlijk niemand beter wordt. Voortaan kan de bemiddelingsdienst een integraal en haalbaar afbetalingsplan toestaan, in overleg met de fiscus en persoon in kwestie. Daarnaast kan ze ook fiscale en niet-fiscale boetes verminderen of kwijtschelden. Op die manier kan er een echte oplossing gevonden worden, zonder dat mensen aan de grond moeten belanden.”

 

Dit liberaal wetsvoorstel werd in februari aangenomen en verscheen afgelopen vrijdag in het Staatsblad. Van Cauter hoopt dat mensen met afbetalingsproblemen en fiscale schulden snel de weg zullen vinden naar de fiscale bemiddelingsdienst.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder