Sla navigatie over

Van Cauter: “Illegale veroordeelde criminelen mogen niet vervroegd vrijkomen, tenzij voor uitwijzing”

Carina Van Cauter nam al meermaals het voortouw in de Kamer in de strijd tegen seksueel misbruik. “We hebben al vele wetten gestemd en maatregelen getroffen. Maar de strijd tegen misbruik voeren we niet alleen op papier en met wetgeving, we moeten dat ook in de praktijk doen. Dag in, dag uit.”

 

Het liberale Kamerlid drukte dan ook haar onbegrip uit over wat deze week gebeurde: “De voorwaardelijke invrijheidstelling is geen gunstregime voor veroordeelde criminelen. Ze mag alleen toegekend worden aan het einde van de straf met het oog op de re-integratie in onze samenleving. Het is ook de bedoeling dat de persoon in kwestie nog nauwgezet wordt opgevolgd. Hoe kan het dan dat een illegale crimineel hier van kon genieten, zonder enige opvolging? Hij hoorde niet thuis in onze samenleving. Dergelijke personen mogen enkel vervroegd vrijkomen om meteen uit het land te worden gezet.”  

 

Minister Geens wees er op dat het Gerecht dacht dat de persoon in kwestie de Iraakse nationaliteit had. Met dat land heeft België geen akkoord om veroordeelde criminelen uit te wijzen. Het betrof echter een Marokkaanse dader. De minister stelde voorts dat er reeds 1.600 veroordeelde criminelen werden gerepatrieerd, en dat de regering hier sterk op inzet. Daarnaast werkt hij samen met de Kamerleden aan een hervorming van de wet op de vervroegde invrijheidstelling om dergelijke gevallen in de toekomst onmogelijk te maken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder