Sla navigatie over

Van Cauter: “Kerk en Justitie mogen zich niet achter mekaar verschuilen

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer betreurde Carina Van Cauter dat we opnieuw geconfronteerd worden met feiten van seksueel misbruik in de Kerk, ondanks de aanbevelingen van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik en de daaropvolgende belangrijke inspanningen van Kerk en Justitie.

“Uit de werkzaamheden van die commissie is gebleken dat preventieve en tuchtmaatregelen belangrijk zijn om nieuwe feiten te voorkomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het heraanstellen van een verdachte priester in een andere functie waarbij hij niet langer in contact komt met minderjarigen. Maar zo’n tuchtmaatregelen moeten gebaseerd zijn op harde feiten. Inzage in het strafdossier is daarvoor dus een voorwaarde”, aldus het liberale Kamerlid.

Maar uit de recente dossiers blijkt dat de Kerk lange tijd wachtte om preventieve maatregelen te nemen; in het dossier Middelkerke na klachten in de publieke opinie, in het dossier Hooglede na het bijeenroepen van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik door Van Cauter. De Kerk trof naar eigen zeggen zo laat maatregelen omdat het Parket zou gevraagd hebben af te wachten en het onderzoek niet te doorkruisen. Hierover vroeg Van Cauter verduidelijking aan de minister van Justitie. Ze wilde ook weten welke procedure gevolgd wordt om instanties inzage te geven in het strafdossier om preventieve tuchtmaatregelen mogelijk te maken.

Minister Geens verzekerde dat het Parket van Kortrijk de geijkte procedures heeft gevolgd nadat een klacht werd ingediend door het slachtoffer. Hij ontkende dat het Parket gevraagd zou hebben om nog geen tuchtmaatregelen te nemen. Er zou zelfs niet eens inzagerecht gevraagd zijn door de Kerk.

Van Cauter: “Het blijft merkwaardig dat de bisschop van Brugge bij zijn standpunt blijft dat hij op aanwijzen van het parket niet meteen overging tot het treffen van tuchtmaatregelen. Justitie en de Kerk mogen zich niet achter mekaar verschuilen. Wanneer er een klacht wordt ingediend, moet de Kerk op basis van inzage in het strafdossier onmiddellijk kunnen overgaan tot preventieve tuchtsancties op nieuwe feiten te voorkomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder