Sla navigatie over

Van Cauter: “Mensen met schulden niet dieper in de put duwen”

Het onderzoeksrapport van de federale ombudsman over de aanpak van het invorderen van belastingschulden bevat heel wat terechte aanbevelingen meent Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter. “Mensen die zich al in een moeilijke situatie bevinden, duw je niet dieper de put in. Dit hoeft ook helemaal niet te gebeuren. Want sinds 1 januari heeft de fiscale bemiddelingsdienst dankzij onze wet meer bevoegdheden om in fiscale en niet-fiscale schulden te bemiddelen.”

“Het gebeurt vaak dat mensen getroffen worden door ongeluk of een ziekte en niet in staat zijn hun belastingen tijdig te betalen”, zegt Carina Van Cauter. “Het gebeurt nog te vaak dat de fiscus hier blind voor is en weigert de verschuldigde belasting in schijven te laten afbetalen. Zo duw je de mensen net dieper in de put, vaak met een persoonlijk faillissement of insolventie tot gevolg. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Vorig jaar keurde de Kamer een wetsvoorstel goed van Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen dat de fiscale bemiddelingsdienst veel meer bevoegdheden geeft om betalingsmoeilijkheden te voorkomen.

“Zo moeten mensen verplicht in kennis worden gesteld dat bemiddelingsdienst kan tussenkomen. Een evidente, maar belangrijke stap.” Daarnaast kan de bemiddelingsdienst een afbetalingsplan op maat opstellen. “Dit mag ook langer lopen dan 12 maanden. Er kan ook rekening worden gehouden met alle fiscale én niet-fiscale schulden, zoals ten onrechte ontvangen uitkeringen.” Tot slot mag de bemiddelingsdienst verhogingen of boetes gedeeltelijk of zelfs volledig kwijtschelden.

Van Cauter: “Uiteraard moeten mensen hun schulden steeds afbetalen. Iedereen is gelijk voor de wet. Maar dankzij deze grotere rol voor de bemiddelingsdienst kan de fiscus wel menselijker optreden en vermijden dat mensen dieper in de put terecht komen. Dat is in het voordeel van de belastingplichtige én de staatskas want via de bemiddeling kan de schuld alsnog worden geïnd.”

Het liberale Kamerlid juicht tot slot toe dat de minister van Financiën De Croo de FOD Financiën ook heeft opgedragen aan de slag te gaan met het rapport van de ombudsman om dergelijke problemen in de toekomst nog beter aan te pakken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder