Sla navigatie over

Van Cauter: “Nieuwe nationaliteitswetgeving zet vreemdelingen aan tot werk en integratie”

Open Vld Kamerlid Van Cauter, die aan de basis lag van de verstrengde nationaliteitswetgeving, vroeg 4 jaar na het inwerking treden de cijfers op bij minister van Justitie Geens. Opvallend is ook dat het aantal naturalisaties onder de nieuwe wet door de Kamer ook in 2016 verwaarloosbaar is. Terwijl er bijvoorbeeld in het jaar 2000 en 2012 nog respectievelijk 10.501 en 5.777 naturalisaties waren, gaat het in 2016 slechts om 13 naturalisaties.  “Deze procedure hebben we dan ook herleid tot haar oorspronkelijk doel: de gunst van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit aan mensen met een uitzonderlijke verdienste op wetenschappelijk, sociaal, cultureel of sportief vlak. Logisch dus dat het aantal aanvragen en toekenningen van deze gunst drastisch is gedaald.”

 

Het aantal nationaliteitsverkrijgingen bedroeg in 2016 17.661. Dit zijn personen die voldoen aan de verstrengde criteria van de nieuwe nationaliteitswetgeving. Zo moet men sinds 2013 minimaal 5 jaar wettelijk op ons grondgebied verblijven, onze wetten naleven, een van de landstalen beheersen, geïntegreerd zijn, minstens 468 dagen gewerkt hebben tijdens dat 5-jarig verblijf en mogen er geen gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn. Ook het aantal procedures werd drastisch verminderd van 12 naar 4 eenvoudige procedures. Van Cauter: “De verstrengde criteria inzake verblijf, taal, integratie en werk sluiten mensen dus niet uit van de Belgische nationaliteit, maar ze zet hen net aan om zich degelijk te integreren, de taal te leren en te werken. Deze personen ‘verdienen’ dus als het ware de Belgische nationaliteit, daar waar ze vroeger veeleer geschonken werd als recht zonder tegenprestatie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder