Sla navigatie over

Van Cauter: “Strengere aanpak voor huiselijk geweld door uitbreiding huisverbod”

Wanneer er bij een geval van huiselijk geweld mensen gevaar kunnen lopen, kan justitie een huisverbod van tien dagen voor de dader opleggen. Volgens Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zijn die tien dagen te kort. Nu haar wetsvoorstel is goedgekeurd wordt dit verlengd naar veertien dagen. “Op die manier wordt in de crisisperiode de veiligheid gegarandeerd en kunnen de diensten hun werk afmaken.”
Uit een evaluatieonderzoek van het Openbaar Ministerie over het huisverbod is gebleken dat de huidige termijn van tien dagen te kort is. In die periode moet dan ook heel wat gebeuren: de organisatie van een zitting voor de familierechtbank, het opstellen van processen-verbaal door de politie, hulp en informatievoorziening door slachtofferhulp… “Dit is een vrij korte periode om dit allemaal rond te krijgen. Door de uitbreiding naar veertien dagen geven we meer tijd aan de diensten om hun job te doen en geven we aan de daders ook een sterker signaal dat huiselijk geweld niet wordt geaccepteerd”, verduidelijkt Van Cauter.
Sancties bij niet-naleving
Vandaag is de schending van het huisverbod al strafbaar. Maar als de familierechtbank dit huisverbod verlengt, dan is een overtreding hiervan niet strafbaar. “Een bizarre kronkel in de oude wet. Het slachtoffer moet zich voor zo’n overtreding beroepen op de strafwet en een klacht indienen wegens belaging. Dat is niet efficiënt én het belast het slachtoffer dat zich al in een kwetsbare situatie bevindt met extra kopzorgen. Met dit wetsvoorstel brengen we ook daar verandering in”, zegt Van Cauter.
Uit cijfers blijkt tot slot dat het tijdelijk huisverbod in bepaalde gerechtelijke arrondissementen weinig wordt toegepast. Blijkbaar is deze maatregel niet voldoende bekend in die arrondissementen. “Het is nochtans een snelle en efficiënte maatregel. Hier is een rol weggelegd voor de minister van Justitie om de magistratuur hieromtrent te sensibiliseren”, besluit Van Cauter.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder