Sla navigatie over

Van Cauter & Van Biesen: “Fiscus moet uitkomst fiscale bemiddelingsdienst afwachten”

Sinds 2007 kunnen belastingplichtigen een administratief geschil met de fiscus voorleggen aan de fiscale bemiddelingsdienst die autonoom van de FOD Financiën opereert. “Deze regeling moest tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de fiscale wetgeving, het aantal fiscale geschillen in de rechtbanken terugdringen en voor een snellere inning van fiscale schulden zorgen”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter.

 

Uit de jaarverslagen van de bemiddelingsdienst blijkt dat haar werking succesvol is. “Ze onderzoekt de geschillen objectief en verzoent de standpunten van de belastingplichtige en de fiscus”, aldus Luk Van Biesen.

 

Het samenwerkingsprotocol dat de relaties tussen de fiscale bemiddelingsdienst en de FOD Financiën definieert, bepaalt dat de ambtenaar die het administratief bezwaar behandelt, zich dient te onthouden van het nemen van een beslissing en uitvoeringsmaatregelen.

 

Van Cauter: “Maar in de praktijk loopt het soms mis. De procedure tot bemiddeling werkt immers niet schorsend. De bemiddeling kan dus doorkruist worden door een ambtenaar die een beslissing neemt over een bezwaar vooraleer de fiscale bemiddeling effectief afgesloten is of de bemiddeling zelfs een eerlijke kans heeft gekregen. Het ontbreken van een opschorting, hypothekeert ook vaak de mogelijkheid van de belastingplichtige om na de bemiddeling nog beroep aan te tekenen, gezien de beroepstermijn al verstreken kan zijn. Daarnaast kan de belastingplichtige een rechtszaak aanspannen tegen de fiscus wanneer die de behandelingstermijn van een bezwaar niet respecteert, wars van een lopende bemiddelingsprocedure. Dat is dan weer nadelig voor de fiscus.”

 

Deze scenario’s druisen in tegen het opzet van de fiscale bemiddeling en daarom dienden Van Cauter en Van Biesen samen een wetsvoorstel in dat de bemiddelingsprocedure een opschortend karakter geeft. “Zo geven we de bemiddeling alle kansen, en dat is in het voordeel van zowel de belastingplichtige als de fiscus.”

 

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu drong er namiddag in de Kamercommissie Financiën overigens op aan om de bemiddelingsdienst nog meer te promoten bij de burgers. “Het is belangrijk dat de belastingplichtigen weten dat de bemiddelingsdienst hen kan bijstaan om een oplossing te vinden voor hun geschil. Zo kan ook het vertrouwen tussen burger en fiscus groeien.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder