Sla navigatie over

Van Cauter versoepelt voorwaarden herstelpensioen voor oorlogsslachtoffers

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog krijgen vandaag de nodige ondersteuning van de staat. Die steun bestaat uit zowel een herstelpensioen, medische zorg en gratis openbaar vervoer. Volgens Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zijn die maatregelen belangrijk: “Het gaat om mensen van 80 à 90 jaar oud. Het wegvallen van medische kosten maakt voor deze groep een wereld van verschil. Maar naast het materiële hunkeren deze slachtoffers vooral naar erkenning. Zij willen en mogen niet vergeten worden.” 

Om op deze tegemoetkomingen aanspraak te maken, moeten slachtoffers aan een aantal voorwaarden voldoen, ook nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Concreet moet men Belg geworden zijn voor 1 januari 1960 -de nationaliteitsvoorwaarde- en sinds 1931 of sinds de geboorte in België wonen -de verblijfsvoorwaarde-. Door deze criteria vallen een aantal slachtoffers uit de boot.

‘Achterhaalde’ wet van 1954
Door de strikte voorwaarden worden mensen die dezelfde oorlog doorstonden bepaalde tegemoetkomingen geweigerd. “Mensen die haast volledig geïntegreerd zijn en voortaan de Belgische nationaliteit hebben, blijven in de kou staan”, stelt Van Cauter. De liberale merkt op dat men hier zelf vaak geen enkele grip op heeft: “Wie rond het einde van de oorlog geboren was, kon nooit op tijd de leeftijd bereiken waarop de Belgische nationaliteit kon worden aangevraagd. Zij hadden dus nooit de mogelijkheid om de ‘deadline’ van 1 januari 1960 te halen. Anderen werden het slachtoffer van aanslepende procedures. Dat zijn absurde redenen om mensen steun te ontzeggen.”

Volgens mede-indiener Van Quickenborne waren ook de verblijfsvoorwaarden achterhaald: “Er is nood aan een bepaalde band met België, maar de huidige criteria gaan te ver. Of men hier nu geboren is of niet, dat heeft geen enkel effect op de ernst van de schade waaronder mensen te lijden hebben.” De Open Vld-er merkt op dat de verblijfsvoorwaarde daarbovenop ook in strijd is met de Grondwet.  

Liberaal wetsvoorstel
In een wetsvoorstel bepleitten Van Cauter en Van Quickenborne daarom een aanpassing van de wet van 1954. Slachtoffers moeten niet langer voor 1 januari 1960, maar voor 1 januari 2003 de Belgische nationaliteit verkregen hebben. Daarnaast eisten de Open Vld-ers ook een versoepeling van de verblijfsvereiste. Wie op het moment van de feiten zijn verblijfplaats in België had, moet evengoed aanspraak maken op de nodige tegemoetkomingen.
Vandaag keurde de Kamer het voorstel unaniem goed. “De wrange wetgeving wordt zo verleden tijd. Dat is vooral op psychologisch vlak een belangrijke erkenning voor àlle slachtoffers”, stelt Van Cauter.

Ze wil nu een volgend probleem aanpakken. “Vandaag weigeren Vlaamse comités meer aanvragen dan Waalse. Dit komt omdat de wet interpretatieproblemen met zich meebrengt. De volgende uitdaging is om dat onevenwicht weg te werken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder