Sla navigatie over

Van Cauter: “We zetten de hakken in het zand wat betreft het recht op zelfbeschikking”

België kent sinds 2002 het recht op euthanasie. Dat geldt voor een patiënt die zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. Dat recht van zelfbeschikking staat volgens Carina Van Cauter nog altijd als een paal boven water.

Het euthanasiedebat is opnieuw springlevend naar aanleiding van een individueel geval dat deze week in de media kwam. Sommige partijen dringen naar aanleiding hiervan aan op een evaluatie van de wet.

Van Cauter: “De euthanasiewet is duidelijk en bevat vele grendels ter bescherming van alle actoren. Uiteraard moet ze in de praktijk altijd correct worden toegepast. Als er wat schort aan die toepassing wegens onduidelijkheden, fouten die gebeuren enzovoort, dan moeten we dat ook op het terrein aanpakken. Dat is uiteindelijk ook de rol van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.”

Het liberale Kamerlid ging ook de vraag om de wet zelf te evalueren niet uit de weg. “Ik denk dat geen enkele fractie er problemen mee heeft dat wetten worden geëvalueerd. Maar dat moet dan wel gebeuren met open vizier en zonder verborgen agenda’s. Een discussie over alle aspecten en actoren moet mogelijk zijn. Maar als we moeten evalueren puur op de basis van incidenten, en een ‘verfijning’ van de wet eigenlijk codetaal is voor een uitholling, dan stappen we daarin niet mee. We zetten de hakken in het zand wat betreft het recht op zelfbeschikking.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder