Sla navigatie over

Van Cauter wil alle sociale uitkeringen van gedetineerden schorsen

Gisteren bleek dat 21 gedetineerden, waaronder personen die veroordeeld zijn voor terrorisme, de voorbije jaren werkloosheidsuitkeringen ontvingen. “Onbegrijpelijk en ongehoord”, reageert Carina Van Cauter. “Gedetineerden zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en hebben dus geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dat werd al bij wet onmogelijk gemaakt. Een betere uitwisseling van gegevens tussen Justitie en de RVA die de uitkeringen uitbetaalt, dringt zich dus op. Zodat dit in de toekomst zich niet meer kan voordoen.”

 

Ook andere uitkeringen schrappen voor gedetineerden

 

Van Cauter wijst er tegelijkertijd op dat andere sociale uitkeringen en pensioenen niet automatisch geschorst worden indien een persoon achter de tralies belandt. “Pensioenuitkeringen worden pas na 12 maanden geschorst, uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten bijvoorbeeld helemaal niet.”

 

Daarom diende Van Cauter vorige legislatuur al een wetsvoorstel in dat alle sociale uitkeringen schorst voor gedetineerden. “Van zodra iemand in hechtenis wordt genomen, voorziet de overheid sowieso al in diens levensonderhoud en medische verzorging. Waarom betalen de burgers dan daar bovenop nog eens een vervangingsinkomen? En is het rechtvaardig dat iemand die vóór zijn opsluiting een job had en dus een bijdrage leverde aan onze economie, geen uitkering krijgt in de gevangenis en iemand die niet werkte, wel?”, aldus het liberale Kamerlid.

 

De uniforme schorsing van alle vervangingsinkomens en pensioenen gaat volgens het wetsvoorstel in vanaf de eerste dag van de vrijheidsberoving. “Wanneer een verdachte die in voorlopige hechtenis zit, wordt vrijgesproken, zal hij of zij met terugwerkende kracht alsnog het vervangingsinkomen ontvangen. Dat is niet meer dan correct.”

 

Minister van Werk Kris Peeters antwoordde vanmiddag in de Kamer dat Justitie en RVA reeds werken aan een betere informatie-uitwisseling via de kruispuntbank Sociale Zekerheid. Bovendien zal de RVA er proactiever op toezien dat gedetineerden geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Wat het wetsvoorstel van Van Cauter betreft, zal de minister binnen de regering zijn bevoegde collega’s consulteren.

 

Draagvlak sociale zekerheid

 

Van Cauter besloot: “We moeten consequent zijn. Als een gedetineerde geen werkloosheidsuitkering krijgt, moeten we ook de andere vervangingsinkomens schorsen. De samenleving voorziet immers al in het levensonderhoud van de gedetineerde tijdens de gevangenisstraf. Dubbel betalen komt het draagvlak voor en de financiering van onze sociale zekerheid niet ten goede.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder