Sla navigatie over

Van Cauter wil geen quota voor voorlopige hechtenis

De Belgische gevangenissen zijn overbevolkt. Naast veroordeelden, zitten er ook mensen in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces. Deze voorlopige hechtenis wordt opgelegd door een onderzoeksrechter in geval van ernstige aanwijzingen van schuld en wanneer de openbare orde en veiligheid in het gedrang is.

 

Minister Geens stelt voor om quota in te voeren voor de voorlopige hechtenis, om de overbevolking aan te pakken. Carina Van Cauter gaat hier niet mee akkoord. “Het gaat om mensen die echt een gevaar voor de veiligheid betekenen. Ze moeten in afwachting van hun proces en vonnis opgesloten worden. Wat gaan we doen met zware criminelen wanneer het quotum bereikt is? Laten we deze dan wél vrij? De voorlopige hechtenis is geen zaak van getallen, maar van veiligheid. Elk individueel geval moet apart beoordeeld worden door een rechter.”

 

Uiteraard wil Van Cauter samen met minister Geens de overbevolking in de gevangenissen aanpakken. “Maar we moeten dan vooral inzetten op alternatieve straffen, bijvoorbeeld door de wachttijden voor enkelbanden weg te werken. En we hebben ook nood aan bijkomende gevangenissen. Het is te betreuren dat de detentiecentra in Haren en Dendermonde maar niet gebouwd geraken door omslachtige procedures in de gewesten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder