Sla navigatie over

Van Cauter wil verwijdering uit land invoeren als autonome straf

Vandaag kan een rechter kiezen uit volgende straffen: een geldboete, een werkstraf, een voorwaardelijke straf, elektronisch toezicht met enkelband en de gevangenisstraf. Van Cauter wil de rechter nog een extra keuze geven, namelijk de verwijdering van het Belgische grondgebied.

 

“Concreet kan de rechter de straf opleggen aan een criminele vreemdeling, nadat hij of zij werd veroordeeld en als de betrokkene op het moment van het vonnis niet (langer) voldoet aan de voorwaarden in verband met de toegang tot het grondgebied of het verblijf”, zegt Van Cauter. Het betreft dus enkel illegale vreemdelingen van buiten de EU. Niet-Belgische EU-burgers voldoen immers per definitie aan voormelde voorwaarden.

 

De rechter kan de straf ook niet opleggen aan veroordeelden voor zware feiten zoals onder andere moord, seksueel misbruik en gijzelneming. “Maar wel voor kleinere misdrijven zoals geweld, diefstal, drugsfeiten. Criminele vreemdelingen die hiervoor worden veroordeeld kunnen rechters dus onmiddellijk verwijderen in plaats van hen eerst een straf te laten uitzitten om pas nadien te worden gerepatrieerd”, licht Van Cauter toe.

 

Dit wetsvoorstel geeft aan de rechter de kans om op maat te straffen. “De dienst Vreemdelingenzaken wordt steeds voorafgaand geraadpleegd om de rechter te informeren over de mogelijkheden tot verwijdering. Die laatste oordeelt finaal over de opportuniteit van die straf, rekening houdend met de persoonlijkheid van de betrokkene of van diens risico of gevaar voor de openbare orde of de veiligheid, maar ook met het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand.”

 

Indien de veroordeelde al aangehouden is, kan hij meteen worden uitgewezen. Zoniet, moet hij zich binnen de tien dagen melden bij Fedasil. “Daarnaast dient de rechter ook altijd een vervangende straf uit te spreken zodat de veroordeelde zijn straf niet kan ontlopen moest de repatriëring om een bepaalde reden niet kunnen plaatsvinden.”

 

De maatregel is in overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en wordt al in tien Europese landen toegepast, waaronder Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder