Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Afschrijven van 55-plussers? Mijn partij aanvaardt dat niet”

Maandagochtend hebben duizenden gezinnen een zware boodschap gekregen: op termijn verdwijnen 3.500 jobs bij ING in België. “Voor al die werknemers breekt een periode van grote onzekerheid aan. De economie verandert aan een razendsnel tempo. Het gedrag van de consumenten wijzigt”, stelt Van Quickenborne vast. Maar de liberaal ziet in de digitale revolutie ook veel kansen, die gegrepen moeten worden. “Zo verdwijnen elke dag duizenden jobs naar Nederland omdat nachtwerk in de handel hier verboden is. De sociale partners hebben een kader gekregen maar na bijna een jaar overleggen is daar nog geen job uit gekomen. Dit is stilaan schuldig verzuim.”

 

Leeftijdspiramide

Volgens Van Quickenborne heeft de digitale revolutie ook schaduwkanten. Een daarvan is het lot van onze oudere werknemers, de 55-plussers. Vooral die groep blijkt bij herstructureringen het kind van de rekening te zijn.  “Daar legt mijn partij zich niet bij neer. Wij willen die mensen niet afschrijven. Wij willen die rekening niet doorschuiven naar de belastingbetaler”, zo stelt de liberaal. Hij wijst net zoals voorzitter Rutten op het systeem van de leeftijdspiramide dat in Nederland al in voege is. “Bij collectieve ontslagen kan het niet dat gemakkelijkheidshalve enkel de oudere werknemers op straat komen te staan. De ontslagen zouden de leeftijdspiramide van het personeel meer moeten reflecteren. Niet de leeftijd doet er toe, wel de competentie en ervaring.”

 

De liberale volksvertegenwoordiger onderstreepte ook het belang van het economische regeringsbeleid: “Er zullen altijd jobs verdwijnen, maar er zullen ook altijd jobs verschijnen, zei Peter De Keyser. Ik stel vast dat de oppositie vooral bij dat eerste blijft stilstaan. Ik wil vooruit kijken. De jobs van gisteren komen niet meer terug. Het zijn de jobs van morgen die we moeten mogelijk maken. Dat is wat de regering doet met haar lastenverlagingen en hervormingen in de arbeidsmarkt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder