Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Dat ACV langdurig zieken afraadt opnieuw te gaan werken is onaanvaardbaar”

De regering zet in op jobs, jobs, jobs. “Om onze sociale zekerheid sociaal en zeker te houden moeten er meer mensen aan de slag gaan. De verlaging van de werkgeversbijdragen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgen voor het hoogste arbeidsplaatsen in decennia. Het aantal werklozen en bruggepensioneerden daalt aanzienlijk”, zegt Van Quickenborne. “We staan er dus goed voor. Maar één fenomeen baart ons grote zorgen: het aantal langdurig zieken. Dat ligt nu al op 400.000.”

Daarom heeft minister De Block de koe bij de horens gevat en concrete maatregelen genomen om die trend te keren. “Dankzij re-integratietrajecten kunnen mensen die langdurig ziek zijn, opnieuw aansluiting vinden bij hun job. Op hun eigen tempo, met aangepaste taken, in overleg met een arbeidsgeneesheer en de werkgever. Dat is belangrijk om uit het isolement te geraken. Vele mensen willen wel terug wat werken, maar dat mocht vroeger niet, of het was meteen opnieuw voltijds.” Het regeringsbeleid levert concrete resultaten op.

Van Quickenborne vindt het opvallend dat de christelijke vakbond ACV nu langdurig zieken oproept om zich niet bij de arbeidsgeneesheer te melden. “Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Het ACV houdt de langdurig zieken liever thuis, in hun sociaal isolement. Zo blokkeert die vakbond de weg naar werkhervatting, bij dezelfde of bij een andere werkgever. Dat is geenszins in het belang van die werknemers.”

Ook minister De Block vindt dat deze houding niet getuigt van enige visie. “Het is een slechte raadgeving van de vakbond aan de werknemers. Het is de arbeidsgeneesheer die hen net kan bijstaan om aangepast werk te krijgen. Ondertussen zijn er vele grote bedrijven die met deze maatregel wél constructief aan de slag gaan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder