Sla navigatie over

Van Quickenborne en Lachaert reageren tevreden op cijfers Studiecommissie voor Vergrijzing

Van Quickenborne: “Deze cijfers tonen aan dat de pensioenhervormingen van de vorige en huidige regering hun vruchten zullen afwerpen. Niet alleen maken deze hervormingen de pensioenlast draaglijk voor de belastingbetaler. Ook verzekeren deze hervormingen dat iedereen op een deftig pensioen kan rekenen, nu en in de toekomst. Het bewijs: de studie van het planbureau wijst uit dat de hervormingen het armoederisico voor gepensioeneerden zullen verkleinen.”

Lachaert vult aan: “Aan de mensen vragen om langer te werken, is niet evident. Maar het is nodig om iedereen een menswaardig pensioen te kunnen bieden. Tegelijkertijd moeten we hervormingen op touw zetten om dat langer werken haalbaar te maken. Voorts zullen we inzetten op de versterking van alle pensioenpijlers en streven naar een harmonisatie van de pensioenstelsels van zelfstandigen, ambtenaren en werknemers.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder