Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Geef dronesector de nodige ruimte”

Vandaag is het gebruik van drones illegaal in ons land. Al jaren wordt er gewerkt aan een wettelijk kader. “Dit dossier sleept al te lang aan, waardoor bedrijven en burgers die met drones werken momenteel in een schemerzone opereren”, zegt Kamerlid Van Quickenborne. Hij drong in de Kamer al meermaals aan bij minister van Mobiliteit Galant op een regeling.

 

“Daarbij moet enerzijds en vooreerst rekening gehouden worden met de veiligheid. Piloten van de onbemande vliegtuigjes zullen dus bijvoorbeeld een brevet, vergunning en verzekering moeten hebben. Maar anderzijds moeten de drones ook voldoende flexibel kunnen worden ingezet. De regelgeving mag de bloei van de innovatieve dronesector en haar toepassingen niet beknotten.”

 

Minister Galant zou op korte termijn haar ontwerp van Koninklijk Besluit voorstellen. Van Quickenborne: “Het is positief dat minister Galant zeer concrete vooruitgang boekt. Toch baren de strikte regels ons zorgen.”

 

Toegelaten vliegzones en -hoogte

 

Zo zouden drones enkel mogen worden ingezet in luchtruim dat niet door Belgocontrol of Defensie wordt gecontroleerd, het zogenaamde G-luchtruim (zie kaart). “In feite gaat het om slechts 1/3e van ons luchtruim. Vele centrumsteden en hun omgeving zouden uit de boot vallen. Dat is veel te strikt. De drone-ontwikkelingsterreinen in Sint-Truiden (Drone Valley) en Koksijde (Noordzee Drones Vlaanderen) zouden de deuren dus kunnen sluiten. Wij pleiten ervoor om de absolute no fly-zones te beperken tot de nabije omgeving van luchthavens en gevoelige plaatsen zoals bijvoorbeeld kerncentrales. In de gecontroleerde zones kan een notificatiesysteem de luchtcontroleleiding op de hoogte brengen van de aanwezigheid van de drone”, licht Van Quickenborne toe. “Defensie liet inmiddels weten geen bezwaar te hebben tegen een uitbreiding van het toegestane vlieggebied, en uit constructieve gesprekken met minister Galant leer ik dat een bijsturing nog mogelijk zou zijn.”

 

Voorts wil het liberale Kamerlid de toegelaten vlieghoogte van 60 meter verhogen. Hij verwijst naar Europa dat het plafond wil leggen op 120 of zelfs 150 meter. Het vliegen van drones buiten het visuele zicht moet in welomschreven gevallen ook worden toegelaten. “Dat is noodzakelijk voor bepaalde toepassingen in bijvoorbeeld de landbouw en cartografie.”

 

Van Quickenborne concludeert: “We hebben goede hoop dat de minister haar KB nog bijstuurt inzake het toegelaten actieterrein en de vlieghoogtes. Zoniet dreigt deze sector waarin reeds meer dan 170 innovatieve bedrijven in actief zijn, teloor te gaan, inclusief alle jobs. Uiteraard moet het regelgevend kader voldoende veiligheidsgaranties bieden, maar die zijn zeker te verzoenen met werkbare operationele bepalingen.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder