Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Hervorming diplomabonificatie belangrijke stap in harmonisering pensioenen zelfstandigen, werknemers en ambtenaren”

De federale regering Michel zet in op een stevige hervorming van de pensioenen. “Niet alleen deze, maar ook de volgende regeringen moeten hervormen, opdat iedereen van een deftig pensioen zal kunnen genieten”, stelt Van Quickenborne. “Iedereen, dus niet alleen de huidige, maar ook de volgende generatie. Niet alleen de ambtenaren, maar ook de werknemers én zelfstandigen.”

Het beleid werpt zijn vruchten af: de pensioenkost op lange termijn én het armoederisico dalen. Volgens de liberaal moet het pensioenstelsel niet enkel worden verzekerd voor onze toekomstige generaties, maar ook rechtvaardiger worden. “Het gemiddeld ambtenarenpensioen bedraagt 2341 euro, dat van werknemers 957 en dat van zelfstandigen 497. Die verschillen zijn vandaag niet meer te verantwoorden. De regering verhoogde al het minimumpensioen voor zelfstandigen en vlakte de preferentiële stelsels bij de NMBS en Defensie uit, maar voor Open Vld blijft het doel een harmonisatie van de stelsels.”

Rechtvaardige pensioenshift

De liberaal juicht dan ook het plan van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, toe. De betalende diplomabonificatie zal voor alle statuten worden gelijkgetrokken. “Tot voorheen telden de studiejaren van ambtenaren automatisch en gratis mee voor het pensioen, maar die van werknemers niet. Zij moesten die afkopen”, weet Van Quickenborne. “Binnenkort zal iedereen die studiejaren moeten afkopen.”

Volgens de Open Vld-er zorgt dat voor een rechtvaardige pensioenshift: “Het is een verschuiving van ambtenaren naar werknemers en zelfstandigen: ambtenaren zullen de afkoop net zoals de anderen moeten betalen, en werknemers en zelfstandigen krijgen een hoger pensioen. Deze maatregel zorgt dus voor meer rechtvaardigheid.”

Van Quickenborne dringt er wel op aan dat de Pensioenminister de effecten op lange termijn van deze regeling laat narekenen door de Hoge Raad voor Financiën. “Het kan niet de bedoeling zijn om de pensioenfactuur opnieuw te verhogen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder