Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Koppels moeten kunnen kiezen voor pensioensplit”

Vaak zet een van beide partners in een koppel de carrière op een lager pitje om zorg te dragen voor de kinderen, een zieke ouder, of het huishouden. Wanneer het tot een scheiding komt, kan dit tot financiële problemen leiden. “De partner die wat gas terugnam of niet werkte, heeft immers minder of geen pensioenrechten opgebouwd. Nochtans is deze partner ook actief geweest, maar dan in functie van het gezin”, aldus Vincent Van Quickenborne.

 

Volgens het liberale Kamerlid is ons pensioensysteem op dat vlak dus nog gebaseerd op koppels waarbij één partner werkt en die voor altijd samen blijven. “De tijden zijn intussen veranderd, het pensioensysteem moet op dit vlak volgen.”

 

Concreet pleit Van Quickenborne voor het invoeren van een pensioensplit. “Koppels die gaan trouwen, moeten de vrije keuze krijgen om te kiezen voor een pensioensplit. Zij gaan dan bij aanvang van hun huwelijk akkoord dat de pensioenrechten die worden opgebouwd tijdens het huwelijk, bij een scheiding eerlijk verdeeld worden over beide partners.” In 2008 diende Annemie Turtelboom reeds een wetsvoorstel hierover in.

 

Van Quickenborne vroeg naar het standpunt van Pensioenminister Bacquelaine. Die antwoordde dat de pensioensplit, zoals voorzien in het regeerakkoord, wordt onderzocht door het nationaal pensioencomité. Dit jaar nog zal de regering bekijken welke maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn. Hij wil ook bekijken hoe andere Europese landen dit aanpakken en een eventuele hervorming met breed sociaal overleg doorvoeren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder