Sla navigatie over

Van Quickenborne koppelt gerichte controles tegen discriminatie aan proefperiode en goedkopere startersbanen voor jongeren

In mei 2015 nam de Kamer een resolutie aan die de strijd aanbond met discriminatie op de publieke en private arbeidsmarkt. De resolutie voorzag in drie maatregelen: gerichte controles binnen de publieke sector, zelfregulering in de private sector en tot slot een procedure waarbij de overheid gerichte controles kan uitvoeren bij hardleerse private bedrijven. “De deadline voor de uitvoering is twee jaar later verstreken, en we stellen vast dat enkel in de dienstenchequesector de sociale partners tot een akkoord kwamen rond zelfregulering”, zegt initiatiefnemer Vincent Van Quickenborne.

 

Gerichte controles

Minister van Werk Peeters kondigde vandaag aan dat hij nu wetgevend werk wil maken van de gerichte controles die in de resolutie voorzien zijn. Van Quickenborne: “Gezien de sociale partners niet in alle sectoren tot zelfregulering zijn gekomen, dringt een volgende stap zich op. Ook onze resolutie voorzag al in gerichte controles tegen hardleerse bedrijven, onder strikte voorwaarden. Die stok achter de deur is nodig.”

 

Concreet vroeg de resolutie aan de regering om te voorzien in een systeem waarbij de sociale partners de resultaten van de zelfregulering automatisch overmaken aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten indien ze een kennelijke aanwijzing van discriminatie hebben, ondanks de zelfregulering. Die directie kan dan een termijn opleggen aan de werkgever om zich in de regel te stellen. Wanneer die er niet in slaagt te bewijzen dat hij maatregelen heeft genomen, kan de werkgever binnen het kader van een gerechtelijke procedure worden onderworpen aan gerichte controles door de overheid, om bewijsmateriaal te verzamelen voor de opmaak van een proces-verbaal.

 

Proefperiode en goedkopere startersbanen voor jongeren

Van Quickenborne koppelt dit dossier wel aan twee andere maatregelen om mensen die het moeilijk hebben op onze arbeidsmarkt, zoals jongeren en nieuwe Belgen, meer kansen te geven. “Niet alleen discriminatie is een probleem, we zien ook dat onze arbeidsmarkt te streng gereguleerd is. Daardoor vallen te veel mensen uit de boot.”

 

Concreet wil Van Quickenborne dat de proefperiode opnieuw wordt ingevoerd. “Dankzij die proefperiode zullen meer mensen de kans krijgen om een job te starten. De proefperiode neemt immers onzekerheid en twijfel weg bij de werkgevers.” Daarnaast dringt het liberale Kamerlid ook aan op goedkopere startersbanen voor jongeren. “Bedoeling is om de brutoloonkost te verlagen voor jongeren, zonder evenwel te raken aan het nettoloon dat de zij verdienen. Ook deze maatregel zal een extra stimulans zijn voor bedrijven om jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt zodat ze die oh zo belangrijke eerste job te pakken kunnen krijgen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder