Sla navigatie over

Van Quickenborne looft aanpak re-integratie langdurig zieken

België kampt met een groeiend aantal langdurig zieken. In 2015 betrof het 370.000 mensen. De kosten voor de sociale zekerheid lopen op tot 8 miljard euro. De regering uitte de ambitie in het regeerakkoord om werk te maken van een re-integratie op de arbeidsmarkt.

 

Kamerlid Van Quickenborne: “Voor sommigen van hen betekent ziek zijn ook echt 100% rusten en hopelijk herstellen. Denk aan de mensen die vechten tegen kanker. Uiteraard kunnen en moeten zij niet meteen opnieuw aan de slag. Maar vele anderen kunnen en willen wel geleidelijk terug werken, op een aangepast tempo, in overleg met dokter en werkgever. We mogen hen niet laten zitten in een uitkeringsstelsel. Integendeel, wij moeten hen helpen de draad terug op te nemen.”

 

Er circuleerden de afgelopen maanden verschillende scenario’s om die re-integratie te stimuleren. Een daarvan was om werkgevers niet één maar twee maanden gewaarborgd loon te laten betalen vooraleer over te schakelen op een uitkering. “Dat is een platte belastingverhoging voor de werkgevers van 1 miljard euro. Zo halen we het competitiviteitsherstel opnieuw onderuit. Bovendien zijn de werkgevers niet altijd medeverantwoordelijk voor de ziekte”, reageert Van Quickenborne. “We hebben daarentegen nood aan een pragmatische aanpak. Een aanpak waarbij werkgever, werknemer én dokter samen afspraken maken en hierop kunnen worden aangesproken. Komen zij hun verplichtingen niet na, dan riskeren ze sancties.”

 

Minister van Volksgezondheid De Block werkte in de luwte aan een gedragen oplossing en zal die morgen aan de regering voorleggen. Zo zullen werkgevers contact moeten houden met hun zieke werknemers, meewerken aan hun re-integratietraject en het werk aanpassen om de terugkeer te faciliteren. Werknemers kunnen een deel van hun uitkering verliezen als ze weigeren op dit gepaste aanbod in te gaan. Artsen zullen ook worden geresponsabiliseerd.

 

Van Quickenborne looft deze aanpak. “Deze hervorming is nodig om onze sociale zekerheid toegankelijk én betaalbaar te houden. Ze is ook in het belang van de werknemers en werkgevers. Sommige media schrijven dat u mensen en bedrijven zou willen straffen. Dat klopt niet. Het gaat om responsabiliseren, niet om boetes geven. Het onderscheid is belangrijk. Want werkgevers en werknemers die een echte inspanning doen, zullen niets moeten betalen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder